РЕДОВНА ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЮЛСКА СЕСИЯ НА АКАДЕМИЧЕН ИЗПИТ НА 13.07.2024 Г

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНА АКАДЕМИЯ ОБЯВЯВА РЕДОВНА ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЮЛСКА СЕСИЯ НА АКАДЕМИЧЕН ИЗПИТ НА 13.07.2024 Г. ОТ 9.00 ч.

СПРАВКА ЗА НЕВЗЕТИ ИЗПИТИ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАПРАВЕНА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ /Моля, носете със себе си студентските си книжки/.

ДО 30.06.2024 Г. ВСЕКИ, ОТГОВАРЯЩ НА ИЗИСКВАНИЯТА, ТРЯБВА ДА ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ЯВЯВАНЕ НА АКАДЕМИЧЕН ИЗПИТ И ДА ПОЛУЧИ КОНСПЕКТ.

По-стари съобщения