Структура

Обучението в Академията е организирано в редовна и задочна форма

Православна духовна академия “Св. св. Кирил и Методий” е висше научно-богословско и образователно учебно заведение. Академията подготвя свещенослужители и богослови. За редовно обучение се приемат само мъже, с православно вероизповедание, които успешно са преминали кандидат-студентския изпит. Срок на обучение – 8 семестъра.
В задочна форма на обучение се приемат мъже и жени с православно вероизповедание, които успешно са преминали кандидат-студентския изпит. Срок на обучение – 8 семестъра.

Годишни такси

Редовно обучение – една минимална работна заплата (половин на семестър)

Задочно обучение – 2/3 от мининималната заплата

На всички студенти е осигурено общежитие.