Катедри

Катедри в Православна духовна академия “Св. св. Кирил и Методий”

В духовната академия се изучават следните дисциплини, разпределени в четири катедри

Библейско Богословие

Практическо Богословие

Историческо Богословие

В Православната духовната академия се изучават и следните помощни дисциплини: