История

Духовната академия в миналото

Православната духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ е продължител на традицията на Духовната академия от 1951-1991 г.
С постановление на Народното събрание от 1951 г. е създадено висше духовно училище с името Духовна академия „Св. Климент Охридски“ под ведомството на Българската православна църква. През 1991 г. Духовната Академия престава да съществува като в СУ “Св. Климент Охридски” се обособява Богословски факултет.

Духовната академия в наши дни

нес идеята за висше духовно училище на БПЦ е възродена със създаването на Православна Духовна академия в Пловдив. С протокол №46 от 18 декември 2013 г. Св. синод на Българската Православна църква дава своето благословение за откриване на Академията.

Образованието в Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ е изцяло съобразено с изискванията, нуждите и каноните на Българската православна църква. Св. Синод определя програмата, предметите и преподавателите. Студентите ще придобиват не само теоретични знания по богословие, но ще бъдат и отлично подготвени от практическа гледна точка.