Православна Духовна Академия ,,Св. св. Кирил и Методий” обявява прием на студенти за учебната 2024-2025г.

За учебната 2024/2025 г. в Православна Духовна Академия ,,Св. св. Кирил и Методий” гр. Пловдив ще се приемат за редовно и задочно обучение студенти със завършено средно образование.

За прием на учебната година всички кандидати трябва да подадат заявление до Ректората на Духовната академия със следните документи:

  • Православно свидетелство за Свето Кръщение
  • Диплома за завършено средно образование
  • Препоръчително писмо от епархийски архиерей /по служебен път/
  • Автобиография (CV)
  • Медицинско свидетелство/ със справка от психодиспансер
  • Молба до Ректора

Документите ще се приемат всеки работе ден от 8.30 до 17.00 ч. в канцеларията на Духовната академия на адрес: гр. Пловдив, бул. ”Шести септември” №181 до 30 Юни 2024 г. или на имейл – duhovna_akademia@abv.bg

Събеседването с кандидатите, които не са завършили семинария, ще се проведе на 6 юли 2024г. (събота) и 2 септември 2024 г. (понеделник) от 8.30 ч. в академията.

Курсът на обучение в Духовната Академия е четиригодишен (осем семестъра), като успешно завършилите студени получават диплома за висше богословско образование. Формите са две – редовна и задочна. За студенти в Духовната Академия се приемат българск ии чужди граждани (мъже и жени), завършили средно образование при следните условия:

  • Завършилите духовни семинарии и паралелния курс при Софийската Духовна семинария постъпват Духовната академия без приемен изпит при общ успех от дипломата Добър 4.00.
  • Другите кандидат-студенти се явяват на събеседване.

При духовната акадамия има пансион, който мъже-те студенти, при желание, могат да използват.

За повече информация се обадете на тел. 032/664 354.

Споделете с приятели или колеги