DSC_0088a

Програма:

1 курс редовно обучение 1k_r – актуализирана на 20.10.2021 г.

3 курс редовно обучение – 3k_r  актуализирана на 20.10.2021 г.


 

ВАЖНО! Промяна в програмата на III_курс

III_course I-IV_sedmica_red


ЛЕКЦИИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ В РЕДОВНА ФОРМА НА ОБЕЧЕНИЕ ЗАПОЧВАТ НА 04.10.2021г.


ВАЖНО! ПРОГРАМА_РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ДАТИ ЗА ИЗПИТИ ПО ИЗТОЧНОЦЪРКОВНО ПЕЕНЕ

Дати са за редовно и задочно обучение
13.07.2021 г. от 9:00 ч. – първи курс
14.07.2021 г. от 9:00 ч. – втори курс(задочно и редовно)
15.07.2021 г. от 14:00 ч. – трети курс
16.07.2021 г. от 9:00 ч. – четвърти курс(задочно и редовно)
Програма на студентите редовна форма на обучение за втори семестър на учебната 2020/2021

1 курс

2 курс –  2k_r_16.05.2021 /актуализирана на 16.05.2021 г./

3 курс

4 курс – 4k_r_16.05.2021 /актуализирана на 16.05.2021 г./

Ръководството си запазва правото на промени в програмата. Следете редовно информацията в сайта и в официалната фейсбук страница на Академията.
Програма на студентите редовна форма на обучение за първи семестър на учебната 2020/2021
Втори курс –2k_r_30.11.2020
Четвърти курс – 4k_r_30.11.2020
Програма на студентите редовна форма на обучение за втори семестър на учебната 2019/2020
Трети курс –3_k_25.02
Четвърти курс – 4k_r_02.03.2020
Програма на студентите редовна форма на обучение за първи семестър на учебната 2019/2020
Първи курс – 1k_1s_r_11.2019
Втори курс – 2k_1s_11.2019
Трети курс –3k_2019-20
Четвърти курс – 4k_2019-20