Катедри в Православна духовна академия “Св. св. Кирил и Методий”

В духовната академия се изучават следните дисциплини, разпределени в четири катедри:

Библейско богословие

 • Въведение в Св. Писание на Стария Завет
 • Тълкувание на Св. Писание на Стария Завет
 • Въведение в Св. Писание на Новия Завет
 • Тълкувание на Св. Писание на Новия Завет
 • Въведение в богословието
 • Библейска археология
 • Библейски еврейски език
 • Латински език
 • Библейски гръцки език

Систематично богословие

 • Патрология
 • Християнска апологетика
 • История на религиите
 • Психология на религиите
 • Догматическо богословие
 • Нравствено богословие
 • Етически системи
 • Мисионерство
 • Нехристиянски религиозни учения

Историческо богословие

 • Обща история на църквата
 • История на Българската православна църква
 • История на съвременните православни църкви

Практическо богословие

 • Литургика
 • Християнско изкуство
 • Църковна археология
 • Църковно право
 • Устройство и управление на Българската православна църква
 • Пастирско богословие
 • Омилетика
 • Катехетика
 • Източноцърковно пеене
 • Църковнославянско четене

В Православната духовната академия се изучават и следните помощни дисциплини:

 • Църковнославянски език
 • Западен език
 • Руски език
 • Педагогика
 • Методика на обучението по богословие
 • Християнска философия
 • Педагогическа психология
 • Обща психология
 • Църковно деловодство