ОТНОСНО ПРЕДМЕТА ИЗТОЧНОЦЬРКОВНО ПЕЕНЕ И ИЗПИТИТЕ

Както знаят студентите от по-горните курсове и както многократно сме споменавали, изпитът в първи курс е писмен и устен. Напомняме на всички от по-горните курсове, които не са положили изпита за първи курс, че той ще се проведе по този начин.

Да се обърне особено внимание за изпита за първи курс. По време на писмения изпит ще трябва всички да се явят заедно. Няма да бъдат приемани студенти за

самостоятелен писмен изпит, който представлява 50% от общата оценка (т.е. ако не получат поне 3, няма как да се явят на устния изпит).

КОНСПЕКТ

1 курс:

Преподаден е целият материал от учебника, като е проведено и повторното му разглеждане. Също така са преподадени песнопения от празника на Трисветителите и

от краткия Възкресник на Йоан Протопсалт (глас осми).

Изпитът ще се проведе вырху този материал. Освен това всеки ще бъде изпитан върху произнасянето на църковнославянски език на 50-ти псалом (наизуст)

2 курс:

Преподаден е краткият ирмологичен вид от Възкресника на Йоан Протопсалт

(гласове: първи, пети, четвърти). Теорията относно хроматичния род и глас втори. Също така са преподадени песнопения от празника на Трисветителите, краткото

Славословие на Мануил Протопсалт на глас първи и канонът на Богородичния Акатист на глас четвърт (легетос).

Изпитът ще се проведе върху този материал и върху всичко преподадено (т.е. не само едно песнопение от само един глас). Освен това всеки ще бъде изпитан върху

произнасянето на църковнославянски език на 50-ти псалом (наизуст).

3 курс:

Преподадени са:

• единадесетте възкресни ексапостилария заедно с богородичните им, както и евангелските стихири;

• обширните неделни Евлогитарии от Петьр Ламбадарий на глас пети с основа Па;

• песнопения от празника Рождество Христово;

• песнопения от св. Божествена Литургия;

• седмичната Херувимска песен на глас осми;

• седмичните Причастни за вторник и четвьртьк;

• песнопения от св. Литургия на Преждеосветените Дарове;

• песнопения от празника на св. Фотий, патр. Константинополски;

Освен това всеки ще бъде изпитан врху произнасянето на црковнославянски език на 50-ти псалом (наизуст).

3курс:

Преподадени са:

•седмичните Херувимски песни на първи и осми глас;

•песнопения от св. Божествена Литургия;

•седмичните Причастни за понеделник, вторник и четвьртьк;

•песнопения от празника Въздвижение на св. Крьст (14 септември);

•песнопения от празника Рождество Христово;

•обширните неделни Евлогитарии от Петьр Ламбадарий на глас пети с основа Па;

• песнопения от празника на св. Фотий, патр. Константинополски;

Студентите ще бъдат изпитани и върху песнопенията от проведените в храма

богослужения (напр. на св. Харалампий, Сретение Господне ит.н.);

Освен това всеки ще бъде изпитан върху произнасянето на црковнославянски език

на 50-ти псалом (наизуст).

‹ ‹ Подразбира се, че аз да се яви студент на изпит аз съответна година, трябва да е

преминал успешно изпита от предишните курсове.

• Всички, които трябва да се явят на изпит от предишен курс, трябва да дойдат на съответната дата, определена за този курс.

Молим всички, които ще се явят на изпит, да дойдат добре подготвени за да не губим излишно време.

По-стари съобщения