Дати за изпити по Източноцърковно пеене в ПДА ,,Св. св. Кирил и Методий”

  1. За студенти от 1-ви курс изпитът ще се състои на 15.06.2024г от 9.00 часа.
  2. Със студентите от всички останали курсове изпити ще се проведат в дните: 14.06, 17.06 и 18.06 от 09.00 до 13.00 ч. и от 14.00 до 17.00 ч.

НАПОМНЯМЕ НА СТУДЕНТИТЕ, ЧЕ ТРЯБВА ДА СА ПОЛОЖИЛИ УСПЕШНО ИЗПИТ ЗА ПРЕДХОДНА ГОИНА, ЗА ДА СЕ ЯВЯТ НА ИЗПИТ ЗА СЪОТВЕТНА ГОДИНА!

ВНИМАНИЕ: ИЗПИТ ЗА МАТЕРИАЛ НА ПЪРВИ КУРС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ САМО НА 15.06.2024Г. !

По-стари съобщения