akademiaПРАВОСЛАВНА ДУХОВНА АКАДЕМИЯ

”СВ. СВ. КИРИЛ и МЕТОДИЙ”

гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 181, e-mail: duhovna_akademia@abv.bg  www.duhovna-akademia.org

ОБЯВЯВА:

За учебната 2023/2024 г. в Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив, ще се приемат за редовно и задочно обучение студенти със завършено средно образование.

Всички кандидати трябва да подадат заявление в Ректората на Духовната академия заедно със следните документи:

 

  1. Православно свидетелство за Свето Кръщение
  2. Диплома за завършено средно образование
  3. Препоръчително писмо от епархийския архиерей /по служебен път/
  4. Автобиография (CV)
  5. Медицинско свидетелство / със справка от психодиспансер /
  6. Молба до ректора Заявление за прием

Документите ще се приемат всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч. в канцеларията на Духовната академия на адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 181 или  на e-mail: duhovna_akademia@abv.bg

СЪБЕСЕДВАНЕТО С КАНДИДАТИТЕ, КОИТО НЕ СА ЗАВЪРШИЛИ СЕМИНАРИЯ, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 1 ЮЛИ 2023 г., СЪБОТА,  И НА 1 СЕПТЕМВРИ, ПЕТЪК, ОТ 8:30 ч. В СГРАДАТА НА ПРАВОСЛАВНАТА ДУХОВНА АКАДЕМИЯ.

Курсът на обучение в Духовната академия е четиригодишен (осем семестъра), като успешно завършилите студенти получават диплома за висше богословско образование.

Формите на обучение са две – редовна и задочна. За студенти в Духовната академия се приемат български и чужди граждани (мъже и жени), завършили средно образование при следните условия:

» Завършилите духовни семинарии и паралелния курс при Софийската духовна семинария

постъпват в Духовната академия без приемен изпит при общ успех от дипломата Добър 4.00

» Всички останали кандидат-студенти се явяват на събеседване!

При Духовната академия има пансион, който мъжете – студенти, при желание, могат да ползват.

За справки и допълнителна информация: тел: 032/ 664 354;