В учебния план е заложена структурата на православното богословско образование, логическата връзка между преподаваните дисциплини и тяхната идейна обвързаност. В плана се отразява опитът и мъдростта на многогодишната богословска академична колегия. В своята основа учебният план на Православната духовна академия „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Пловдив е продължител на традицията на духовната академия в град София 1950-1991 г.

Основният акцент се поставя върху богослужебната подготовка на студентите (участие в богослужението с четене, пеене и проповед), върху библейската и патристична култура, върху изучаването на класическите езици  с оглед свободното ползване на първоизводите и върху догматическото и нравственото богословие.

І. ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

ПРЕДМЕТ ЛЕКЦИИ УПРАЖНЕНИЯ
1. Въведение в Св. Писание на Стария завет 3 1
2. Тълкуване на Св. Писание на Стария завет 2 1
3. Богослужение и типик 2 1
4. Източноцърковно пеене 2
5. Библейска археология 2 1
6. Библейски еврейски език 2
7. Църковнославянски език 2 1
8. Църковнославянско четене 2
9. Въведение в богословието 2
10. Обща история на църквата 2 2
11. Руски език 2
12. Западен език 2

Общо часове за първи семестър: 225 лекции и 255 упражнения, равни на 480 аудиторни часа.

ІІ. СЕМЕСТЪР

А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

ПРЕДМЕТ ЛЕКЦИИ УПРАЖНЕНИЯ
1. Въведение в Св. Писание на Стария завет 3 1
2. Тълкуване на Св. Писание на Стария завет 2 1
3. Богослужение и типик 2 1
4. Източноцърковно пеене 2
5. Църковнославянски език 2 1
6. Църковнославянско четене 2
7. Въведение в богословието 2
8. Обща история на църквата 2 2
9. Руски език 2
10. Западен език 2

Общо часове за първи семестър: 195 лекции и 210 упражнения, равни на 405 аудиторни часа