До 30 юни (включително) 2022 г., всички кандидати трябва да подадат заявление в Ректората на Духовната академия заедно със следните документи:

  1. Православно свидетелство за Свето Кръщение
  2. Диплома за завършено средно образование
  3. Препоръчително писмо от епархийския архиерей /по служебен път/
  4. Автобиография (CV)
  5. Медицинско свидетелство / със справка от психодиспансер /
  6. Молба до ректора Заявление прием ПДА

Документите ще се приемат всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч. в канцеларията на Духовната академия на адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 181 до 30 юни 2022 г. или  на e-mail: duhovna_akademia@abv.bg