Entries by sapiens

ВАЖНО !

Изпитът по Въведение в богословието на 02.07.2016 г. /събота / ще бъде от 8.30 ч., а изпитът по Литургика на 02.07.2016 г. от 11.00 ч.

ВТОРИ СЕМЕСТЪР

Уважаеми колеги, занятията със студентите в редовна форма на обучение ще започнат на 15.02.2016г. Очаквайте програмата на сайта скоро !

ВАЖНО !!!

На вниманието на студентие в задочна форма на обучение Изпитът по Въведение и Тълкувание на Стария Завет при преп. Ив.Николов ще бъде на 21.03.2015 / събота / от 9.00ч. вместо на 28.02.2015г.