Сградата на Православна духовна академия Св. св. Кирил и Методий - Пловдив

Православна духовна академия “Св. св. Кирил и Методий” е висше научно-богословско и образователно учебно заведение. Академията подготвя свещенослужители и богослови.

Обучението в Академията е организирано в редовна и задочна форма

За редовно обучение се приемат само мъже, с православно вероизповедание, които успешно са преминали кандидат-студентския изпит. Срок на обучение – 8 семестъра.

В задочна форма на обучение се приемат мъже и жени с православно вероизповедание, които успешно са преминали кандидат-студентския изпит. Срок на обучение – 8 семестъра.

Годишни такси

Редовно обучение –  една минимална работна заплата (половин на семестър)

Ззадочно обучение  – 2/3 от мининималната заплата

Общежитие

На всички студенти е осигурено общежитие.