Програма на докладите за Трисветителските четения

Т Р И С В Е Т И Т Е Л С К И  Ч Е Т Е Н И Я

30 ЯНУАРИ 2018 Г.

12:30 – 13:30 ч.

ПЪРВА ЧАСТ –  БИБЛЕЙСКО БОГОСЛОВИЕ:

 1. Светите Три светители и Свещеното Писание. /Канон на Свещеното Писание/ – Георги Видолов, ст. IV-ви курс;
 2. По важни места от Свещеното Писание, разглеждани /тълкувани/ от светите Три светители – Александър Ангелов, ст. I-ви курс;
 3. Богословието на светите Три светители – Вера Младенова, ст. I-ви курс;
 4. Езика във времето на светите Три светители. /реч, говор, диалект, наречие, изказ, стил – жаргон/ – Иван Тунчев, ст. I-ви курс.

14:30 – 16:30 ч.

ВТОРА ЧАСТ –СИСТЕМАТИЧЕСКО БОГОСЛОВИЕ:

 1. Светите Три светители и връзката им с античното езическо богословие, философия и мироглед – Петър Куртенков, ст. II-ри курс;
 2. Познания и приемственост на светите Три светители за живота и богословието на раннохристиянските отци и учители на Църквата – Трендафилка Томова-Линкова, ст. II-ри курс;
 3. Догматически, нравствени и социални възгледи в живота, делото и служението на светите Три светители – Иван Мануилов, ст. II-ри курс;
 4. Авторитетът на монашеството и неговата роля в същността на светите Три светители – Дамян Пранджев, ст. II-ри курс.

ИСТОРИЧЕСКО БОГОСЛОВИЕ:

 1. Светите три светители в църковния и богословски живот на Православния и инославен свят – Тотина Бакалова, ст. III-ти курс;
 2. Почитта на светите Три светители в България – Данчо Милянчев, ст. III-ти курс;
 3. Светите Три светители като закрилници на богословието и богословстващите – Тома Дойков, ст. III-ти курс;
 4. Българска книжнина свързана с живота, делата и богословието на светите Три светители – Йордан Георгиев, ст. III-ти курс.

ПРАКТИЧЕСКО БОГОСЛОВИЕ:

 1. Богослужебни текстове и последования съставени от светите Три светители – йеродякон Вартоломей, ст. I-ви курс;
 2. Светите Три светители и Църковното – канонично право – Георги Димитров, ст. IV-ти курс;
 3. Светите Три светители като проповедници, мисионери и писатели – Васил Гергински, ст. IV-ти курс;
 4. Икони, стенописи и храмове в чест на светите Три светители – Анжело Данаилов, ст. IV-ти курс.

 

Международна научна конференция БазиликатаСвета София” на прехода от езичество към християнство 11 – 13 март 2014 г.

Konferencia
Участие на Димитър Мирчев и Александър Пижев с научен доклад на тема „Пловдивската епархия през раннохристиянската епоха / ІV-VІІ в. /“

Христовото учение започва да се разпространява на Балканите още в първите векове. След Палестина и Мала Азия апостолите се насочват към балканските земи, за да проповядват християнската вяра. Първоучителите тук са св. ап. Павел и св. ап. Андрей. Св. ап. Андрей след Константинопол се насочил към Егейското и Черноморското крайбрежие, а ап. Павел посетил Троада и Македония, о. Самотраки, Филипи, Солун, Верия, откъдето християнството се разпространило във вътрешността на Тракия и Македония. Историята свидетелства, че най-ревностни в християнската вяра били общините във Филипи и Солун. Дали двамата апостоли са пребивавали във Филипопол и са проповядвали християнската вяра няма изрични данни, но като се има предвид, че са обходили цяла Тракия, вероятно са посетили и този важен за областта град.

Целият текст на доклада можете да прочете във pdf Plovdiv_eparchi