logo

Изпитна сесия юни 2018 – Източноправославно Църковно пеене

Изпитите по Източноправославно Църковно пеене и за двете форми на обучение  на Академията ще се осъществят, както следва:

За първи курс:  

Студентите ще се изпитват ПИСМЕНО и УСТНО. Първо ще трябва да отговорят на дадените им Теоретични въпроси.  След това следва Практична част – върху преподадените песнопения. Както студентите от Първи курс, така и тези от по-горните курсове, които не са изпитани по предмета върху материала от първи курс, ще трябва да дойдат за Писмения изпит ВСИЧКИ ЗАЕДНО. Самостоятелно идване на студенти за писмен изпит няма да бъде прието. Условие за допускане до Устен изпит е явяването първо на Писмен такъв.

За всички останали курсове:

Изпитът ще бъде УСТЕН и ще съдържа уроците, преподадени и в двата семестъра. По-надолу е даден подробен списък с преподадения материал за всеки курс. За изпит са всички преподадени уроци,  а изпитването ще се осъществи чрез теглене на въпроси. Всички ще бъдат изпитани върху три песнопения от всяка категория (Ирмологични, Стихирарически и Пападически, третия вид важи за последните два курса). Предпочитания за песнопения не се приемат. Всеки студент ще изпее изтегленото песнопение с ноти и с текст (паралагия и мелос).

Тези, които не са изпитани по предмета от предходен  курс първо ще бъдат изпитани върху материала за тогавашния курс и след това върху материала за курса, в който са сега.

Моля всички да вземат предвид изискванията, изброени по- горе, особено тези, които не са присъствали на лекциите, и да се явяват на изпита подготвени. Извинения, от какъвто и да е характер, не се приемат.

УСПЕХ!

ПРЕПОДАДЕН МАТЕРИАЛ I КУРС

Задочно

Семестър I:

 Понеделник 28-8-2017: Въведение и Упражнения 1-9.

Вторник 29-8-2017:       За Литнатия и Боденията. Упражнения 10-17 (до стр.17).

Сряда 30-8-2017:            Ритъм: Тривременен и Четиривременен. Начини за изписване на Боденията. Комбинации от знаци. Упражнения 18-26 (стр. 17-24).

Четвъртък 31- 8-2017:   Повече за ритъма. Комбинации с Бодения и Подтечение. Упражнения 27-32 (стр. 25-26).

Петък 1-9-2017:             Знаци, които удължават времетраенето: Ломение, Точка, Две точки и т.н. Упражнения 33-48 (стр. 27-30).

Събота 2-9-2017:            Преговор на Упражненията. За Паузите. Начини за изписване на Бодението. Повишаване с 2 тона. Упражнения 31-72 (стр. 31-41).

Четвъртък 28-9-2017:    Преговор на Упражненията. Упражнения върху ноти и текст (паралагия и мелос).

Петък 29-9-2017:           Преговор на Упражненията (паралагия и мелос).

                                        Упражнения върху повишаване с 3 тона (до стр. 44).

Край

 

Семестър II:

Сряда 24-1-2018:            Упражнения върху повишаване и понижаване с 3 тона, Паралагия и Мелос (стр. 44-46). Повишаване с 4 тона. Упражнения 91, 92, 95, 96, 97 (стр. 47-48).

Четвъртък 25-1-2018:    Преговор на Упражненията за повишаване и понижаване с 4 тона. Повишаване с 5 тона (стр. 50-51), с 6 тона (стр. 52-53), със 7 тона (стр. 54).

Петък 26-1-2018:           Знаци, които разделят времето: Скорение и производните му. Упражнения (стр. 57-61).

Понеделник 29-1-2018: Преговор на Упражненията със Скорение. Упражнения със скрито Скорение. Въведение в Гласовете.

 Сряда 14-2-2018:        (преподадени са два урока от по 2 часа за наваксване на урока от 31.01). Славословие Глас Първи (паралагия и мелос). За повредите в мелодията, видове (стр. 79-84).

Четвъртък 15-2-2018:    (преподадени са два урока от по 2 часа за наваксване на урока от 16.02) „Господи воззвах“, „Да изправится“ и Стиховете на Глас 8 (стр. 1-8).

Край

ПРЕПОДАДЕН МАТЕРИАЛ II КУРС

 Задочно

Семестър I:

 Понеделник 28-8 2017: Кратко Славословие, Глас 1.

Вторник 29-8-2017:       Изобразителни антифони (пс.103), Глас 8.

Сряда 30-8-2017:            9-та песен на Канона на Въведение Богородично, Глас 1.

Четвъртък 31-8-2017:    „Всякое Дихание“, „Хвалите“, Стихове на хвалитните, Глас 8.

Петък 1-9-2017:             Самогласни хвалитни стихири, Глас 8.

Събота 2-9-2017:            5ти урок, Славословие, Глас 8 и подобни стихири.

Четвъртък 28-9-2017:    Изобразителни антифони (пс.145), Глас 4 Легетос.

Петък 29-9-2017:           Катавасии на Рождество Христово, Глас 1.

Край

Семестър II:

 Сряда 24-1-2018:            Акатист на Св. Богородица (паралагия и мелос), Песни 1-5.

Четвъртък 25-1-2018:    Акатист на Св. Богородица (паралагия и мелос), Песни 6-8.

Петък 26-1-2018:           Продължение и завършване на Акатиста.

Понеделник 29-1-2018: Повторение на целия Акатист.

Сряда 14-2-2018:            (преподадени са два урока от по 2 часа за наваксване на урока от 30.01) Панихида (стр. 1-13), Евхаристиен канон и „Достойно ест“, Глас 8.

Четвъртък 15-2-2018:    (преподадени са два урока от по 2 часа за наваксване на урока от 16.02) Песнопения от Триода (стр. 32-40 и 40-55).

Край

 

ПРЕПОДАДЕН МАТЕРИАЛ III КУРС

Задочно

Семестър I:

 Понеделник 28-8-2017:Тропари и Кондаци на Рождество Христово и Богоявле-ние, „Елици во Христа“ и „Сила“ (стр. 1-7).

Вторник 29-8-2017:       Възкресни Евлогитарии (ирмологични) и „Свете тихий“ (паралагия), Глас 2.

Сряда 30-8-2017:            „Свете тихий“ (паралагия и мелос), Седални на Рож-дество Христово, Глас 4 Хроматичен.

Четвъртък 31- 8-2017:   Двойни катавасии за Рождество Христово, Песни 1-5.

Петък 1-9-2017:             Двойни катавасии за Рождество Христово, Песни 6-9.

Събота 2-9-2017:            9-та песен на Канона на Рождество Христово.

Четвъртък 28-9-2017:    Изобразителни антифони (пс.145), Глас 4.

Петък 29-9-2017:           „Всякое дихание“ и „Хвалите“ (стихирарически) и Сла-вословие  (ирмологическо), Глас 8.

Край

 

Семестър II:

Сряда 24-1-2018:            Панихида, 1-3 статия и Евлогитариите (стр. 1-10).

Четвъртък 25-1-2018:    Продължение и завършване на Панихидата. Възкресни Тропари Богородични и Ипакоита, Глас 1, 2, 3 (стр. 1-7).

Понеделник 29-1-2018: (преподадени са два урока от по 2 часа за наваксване на урока от 30.01). Продължение на Тропари и Ипакоита, от Глас 4 до края (стр. 7-17). След 50ти псалом от Триода („Покаяния отверзими…“) (стр. 12-14) и Самогласни на Неделята на Блудния син (стр. 25-28).

Сряда 31-1-2018:            Триод – продължение (стр.  29-32), преговор на стр. 9-12.

Сряда 14-2-2018:            Песнопения от Триода (стр. 33-40).

Четвъртък 15-2-2018:    Песнопения от Триода – продължение (стр. 40-46).

Край

ПРЕПОДАДЕН МАТЕРИАЛ IV КУРС

 Задочно

 Семестър I:

Понеделник 28-8 2017: Урок 12 – целият.

Вторник 29-8-2017:       Урок 13 – целият.

Сряда 30-8-2017:            Урок 14 – целият.

Четвъртък 31- 8-2017:   Урок 15 – целият.

Петък 1-9-2017:             Двойни Катавасии за Рождество Христово, Песни 1-7.

Събота 2-9-2017:            Продължение и завършване на Катавасиите, повторение от началото до края.

Петък 29-9-2017:           (преподадени са два урока от по 2 часа за наваксване на урока от 30.09)

Урок 16 – целият и преговор на някои от уроците, спрямо нуждите на студентите.

Край

 

 Семестър II:

 Сряда 24-1-2018:            Панихида, 1-3 статии и Евлогитариите (стр. 1-10).

Четвъртък 25-1-2018:    Продължение на Панихидата до края. След 50ти псалом от Триода („Покаяния отверзими…“) (стр. 12-14).

Петък 26-1-2018:           Самогласни от Триода – продължение (стр. 10-24).

Понеделник 29-1-2018: (преподадени са два урока от по 2 часа за наваксване на урока от 30.01) Триода – продължение (стр. 25-32) и Въз-кресни Тропари Богородични и Ипакоита, Глас 1, 2, 3 и 4 (стр. 1-9).

Сряда 31-1-2018:            Тропари и Ипакоита – продължение, от Глас 5 до края (стр. 9-17).

Сряда 14-2-2018:            Песнопения от Триода (стр. 33-40).

Четвъртък 15-2-2018:    Песнопения от Триода – продължение (стр. 40-48).

 Край

ДОПЪЛНЕНИЕ  КЪМ  ИЗПИТА   ПО  ИЗТОЧНО ЦЪРКОВНО ПЕЕНЕ

ЗА СТУДЕНТИ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

 

25.06.2018 г.   –    IV  курс

26.06.2018 г.      –    I  курс

27.06.2018 г.       –    II курс

28.06.2018 г.      –    III курс

НАЧАЛО НА ИЗПИТА – 10.00 ЧАСА

ДОПЪЛНЕНИЕ  КЪМ  ИЗПИТА   ПО  ИЗТОЧНО ЦЪРКОВНО ПЕЕНЕ

ЗА СТУДЕНТИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

 

04.07.2018 г.   –   III  курс

05.07.2018 г.   –   I    курс

06.07.2018 г.  –    II   курс

07.07.2018 г.  –    IV  курс

НАЧАЛО НА ИЗПИТА  –  09.00 ЧАСА

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>