studenti

 

ДАТИ ЗА ИЗПИТИ ПО ИЗТОЧНОЦЪРКОВНО ПЕЕНЕ
Дати са за редовно и задочно обучение
13.07.2021 г. от 9:00 ч. – първи курс
14.07.2021 г. от 9:00 ч. – втори курс(задочно и редовно)
15.07.2021 г. от 14:00 ч. – трети курс
16.07.2021 г. от 9:00 ч. – четвърти курс(задочно и редовно)
ИЗПИТ ПО ТИПИК за четвърти курс задочно
10.07.2021 г. от 9:00 ч.

График на лятна изпитна сесия за студенти в задочна форма на обучение при Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ –  I-ви курс, 2020 / 2021 г. IS_1k_20202021

График на лятна изпитна сесия за студенти в задочна форма на обучение при Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ –  II-ри курс, 2020 / 2021 г. IS_2k_20202021

График на лятна изпитна сесия за студенти в задочна форма на обучение при Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ –  III-ти курс, 2020 / 2021 г. IS_3k_20202021

График на лятна изпитна сесия за студенти в задочна форма на обучение при Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ –  IV-ти курс, 2020 / 2021 г. IS_4k_20202021

Ликвидационна изпитна сесия за студенти от ВСИЧКИ курсове /текущо ще бъде обновявана/ LS_all_10.03.2021 /актуализирана на 10.03.2021 г./


Програма за втори семестър на студентите в задочна форма на обучение за учебната 2020/ 2021 г.:

Първи курс zad_1k_17.02 (актуализирана на 17.02.2021 г.)

Втори курс 2k2020-2021 zad.IIsem. – 05.02 (актуализирана на 05.02.2021 г.)

Трети курс 3k.2020-2021 zad.IIsem (актуализирана на 02.02.2021 г.)

Четвърти курс zad_4k_17.02 (актуализирана на 17.02.2021 г.)

Ръководството си запазва правото на промени в програмата. Следете редовно информацията в сайта и в официалната фейсбук страница на Академията.

Програма за първи семестър на студентите в задочна форма на обучение за учебната 2020/2021

Първи курс – 1k_24.09

Втори курс – zad2k_5.9.2020

Трети курс – zad3k_5.9.2020

Четвърти курс – 4k_23.09

Програма за втори семестър на студентите в задочна форма на обучение за учебната 2019/2020

Четвърти курс zad_4k_2sem_2020

Трети курс zad_3k_2sem_2020

Втори курс zad_2k_2sem_2020

Първи курс zad_1k_2sem_2020

Програма за първи семестър на студентите в задочна форма на обучение за учебната 2019/2020

Четвърти курс 4k_2019-2020 zad.Isem. (19.09)

Трети курс 3k_2019-2020 zad.Isem. (19.09)

Втори курс 2k_2019-2020 zad.Isem. (19.09)

Първи курс 1k_2019-2020 zad.Isem. (19.09)