studenti

ВАЖНО: Изпит по Въведение в богословието за 1 курс студенти в редовна и задочна форма на обучение ще бъде проведен на 7.08.2018 г. от 9.00ч. Изпит по Литургика за 2 курс студенти в редовна и задочна форма на обучение ще бъде проведен на 8.08.2018 г. от 9.00ч. На 9.08.2018 г. ще бъде проведен изпит по Въведение в богословието и Литургика за студенти от горните курсове, които не са се явили. За допълнителна информация тел. 032/ 664 354

ВАЖНО: Изпитите по Източноправославно църковно пеене на 27.06.2018 г. и 28.06.2018 г. ще започнат от 9:00 часа.

ДОПЪЛНЕНИЕ  КЪМ  ИЗПИТА   ПО  ИЗТОЧНО ЦЪРКОВНО ПЕЕНЕ ЗА СТУДЕНТИ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

25.06.2018 г.   –    IV  курс

26.06.2018 г.   –    I  курс

27.06.2018 г.   –    II курс

28.06.2018 г.   –    III курс

НАЧАЛО НА ИЗПИТА – 10.00 ЧАСА

Изпитна сесия юни 2018 – Източноправославно Църковно пеене

График на лятна изпитна сесия за студенти в задочна форма на обучение при Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ – I-ви курс 2017 / 2018 г. – izpiti_1k

График на лятна изпитна сесия за студенти в задочна форма на обучение при Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ – II-ри курс 2017 / 2018 г. – izpiti_2k

График на лятна изпитна сесия за студенти в задочна форма на обучение при Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ –  III-ти курс  2017 / 2018 г. – izpiti_3k

 

Програма за студентите от задочна форма на обучение за ІІ семестър

Програма 1 курс – 1kurs2017-2018 zad.IIsem. (актуализирана на 25.01.2018 г.)

Програма 2 курс – 2kurs2017-2018 zad.IIsem.  (актуализирана на 25.01.2018 г.)

Програма 3 курс – 3kurs2017-2018 zad.IIsem. (актуализирана на 25.01.2018 г.)

Програма 4 курс – 4kurs_a2017-2018 zad IIsem (актуализирана на 25.01.2018 г.)

Дати за изпити на студенти от задочна форма на обучение за 1-ви семестър

1- ви курс – Библейски еврейски език – 9.12.2017 / 9ч/; 9.06.2018 / 9 ч /; 7.07.2018 / 9ч/

 

2-ри – курс – Християнска философия – 02.12.2017 / 12ч/; 02.06.2018 / 12ч/; 02.07.2018 /12ч/

История на религиите – 18.11.2017 / 12ч. /; 09.06.2018 / 12ч./; 04.07.2018 / 12ч /

 

3-ти курс – Етични системи 16.12.2017/ 9ч./

Методика на обучението по религия – 16.12.2017 / 14ч./

Латински език – 09.12.2017 / 13.00ч.

 

Програма на студентите от задочна форма на обучение за първи семестър

Програма първи курс: 1k_2017-2018 zad.Isem.

Програма втори курс: 2K_2017-2018 zad.Isem.

Програма трети курс: 3k_2017-2018 zad.Isem.

Програма четвърти курс: 4k_2017-2018 zad.Isem.

Ръководството си запазва правото на промени в програмата. Следете редовно информацията в сайта.

Занятията на задочните студенти от всички курсове за новата учебна 2017/2018 година ще започнат на 28-ми август и ще продължат до 30.09.2017 г. Програмата за I-ви семестър ще бъде обявена след 20-ти август.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ, ПРЕМИНАЛИ СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПДА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 година:

ЗАПИСВАНЕТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ ОТ  21-ви до 25-ти август 2017 г. между 9.00 ч. и 16.00 ч.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 * 4 БР. СНИМКИ / за документи/

* КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ ЗА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ / закупуват се на място от канцеларията при Ректората /