studenti

 

Програма за втори семестър на студентите в задочна форма на обучение за учебната 2020/ 2021 г.:

Първи курс zad_1k_17.02 (актуализирана на 17.02.2021 г.)

Втори курс 2k2020-2021 zad.IIsem. – 05.02 (актуализирана на 05.02.2021 г.)

Трети курс 3k.2020-2021 zad.IIsem (актуализирана на 02.02.2021 г.)

Четвърти курс zad_4k_17.02 (актуализирана на 17.02.2021 г.)

Ръководството си запазва правото на промени в програмата. Следете редовно информацията в сайта и в официалната фейсбук страница на Академията.

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

Очните занятия за втори семестър ще бъдат проведени присъствено, при спазване на всички противоепидемични мерки, в периода 01.02 – 28.02.2021 г.


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ!

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА, СЧИТАНО ОТ 16.03.2020 г., НЯМА ДА БЪДАТ ПРОВЕЖДАНИ ЛЕКЦИИ И ИЗПИТИ ДО ВТОРО НАРЕЖДАНЕ!


График на лятна изпитна сесия за студенти в задочна форма на обучение при Православна духовна академия „Св.Св. Кирил и Методий“ –  II-ри курс, 2019 / 2020 г. izpitna_sesia_2sem

Програма за втори семестър на студентите в задочна форма на обучение за учебната 2019/ 2020:

Първи курс – zad_1k_2sem_2020

Втори курс –zad_2k_IIsem (актуализирана на 30.01.2020)

Трети курс – zad_3k_2sem_2020

Четвърти курс – zad_4k_2sem_2020

Ръководството си запазва правото на промени в програмата. Следете редовно информацията в сайта и в официалната фейсбук страница на Академията.


Очните занятия за студентите в задочна форма на обучение ще започнат на 20.01.2020 г.


На вниманието на студентите от редовна и задочна форма на обучение от първите два випуска!
Обявява се допълнителна ликвидационна изпитна сесия „ноември-декември 2019 г.“.
Информацията ще се актуализира периодично с изпитните дати за останалите учебни дисциплини.

 

График за провеждане на изпити на студенти в задочна форма на обучение, зимна изпитна сесия 2019-2020 учебна година

І курс

1. Библейски еврейски език (доц. Стефанов)

Редовна сесия (01.10.2019 – 20.12.2019): 30.11.2019 (събота)

ІІ курс

1. Християнска философия (свещ. Г. Гугов)

Редовна сесия (01.10.2019 – 20.12.2019): 23.11.2019 г. от 12 ч.

Поправителна сесия (01.06.2020 – 20.06.2020): 06.06.2020 г. от 12 ч.

Ликвидационна сесия (22.06.2020 – 11.07.2020): 04.07.2020 г. от 12ч.

2. История на религиите (д-р Г. Величков)

Редовна сесия (01.10.2019 – 20.12.2019): 23.10.2019 г.

Поправителна сесия (01.06.2020 – 20.06.2020): 17.06.2020 г.

Ликвидационна сесия (22.06.2020 – 11.07.2020): 01.07.2020 г.

ІІІ. курс

1. Методика на преподаването по религия (д-р Иванова)

Редовна сесия (01.10.2019 – 20.12.2019): 07.12.2019 г. от 14 ч.

Поправителна сесия (01.06.2020 – 20.06.2020): 08.06.2020 г. от 14 ч.

Ликвидационна сесия (22.06.2020 – 11.07.2020): 27.06.2020 г. от 10 ч.

2. Латински език (д-р Мирчев)

Редовна сесия (01.10.2019 – 20.12.2019): 12.10.2019 г. от 9 ч.

3. Етични системи (свещ. Г. Гугов)

Редовна сесия (01.10.2019 – 20.12.2019): 12.10.2019 г. от 12 ч.

ІV курс

1. Хоспетиране

Редовна сесия (01.10.2019 – 20.12.2019): 07.12.2019 г.

Поправителна сесия (01.06.2020 – 20.06.2020): 08.06.2020 г.

Ликвидационна сесия (22.06.2020 – 11.07.2020): 06.07.2020 г.

Програма на студентите в задочна форма на обучение за учебната 2019/ 2020:

1k_2019-2020 zad.Isem. (19.09) (обновена на 19.09.2019)

2k_2019-2020 zad.Isem. (19.09) (обновена на 19.09.2019)

3k_2019-2020 zad.Isem. (19.09) (обновена на 19.09.2019)

4k_2019-2020 zad.Isem. (19.09) (обновена на 19.09.2019)

Часовете по източно пеене ще бъдат допълнително уточнени.

Ръководството си запазва правото на промени в програмата. Следете редовно информацията в сайта и в официалната фейсбук страница на Академията.

Занятията на студентите в задочна форма на обучение за учебната 2019/ 2020 ще започнат на 30.08.2019 г. Програмата ще бъде обявена след 25.08.2019 г.

Изпитна сесия

I –ви курс (актуализирана на 22.02.2019 г.)
1.Въведение и тълкувание на Стария Завет – преп. Ив. Николов – 09.03.2019 / 9 ч. / ; 03.09.2019 / 9 ч. / ; 24.09.2019 / 9 ч. /
2.Църковнославянско четене – преп. Б. Пасков                           –        17.03.2019 / 14 ч. / ; 10.09.2019 / 14 ч. /; 20.09.2019 / 14 ч. /
3.Църковнославянски език – проф. Пенев                                   –      30.03.2019 / 9 ч. /; 12.09.2019 / 9 ч./; 23.09.2019 / 9 ч. /
4.Руски език – преп. М. Филипова                                                –      23.03.2019 / 14 ч. /; 02.09.2019 / 14 ч. /; 28.09.2019 / 14 ч. /
5.Библейска археология – доц. Топалилов                                      –      01.06.2019 / 10 ч. /; 02.09.2019 / 10 ч. /; 28.09.2019 / 10 ч. /
6.Английски език – свещ. Ангел Данаилов                                 –     13.04.2019 / 10 ч./; 04.09.2019 / 10 ч. /; 25.09.2019 / 10 ч. /
7.Обща история на Църквата – д-р Величков                              –     25.05.2019 / 10ч. /; 13.09.2019 / 10ч. /; 24.09.2019 / 10ч. /
8.Богослужение и типик – доц. Стефанов                                     –     06.04.2019 / 9 ч./; 05.09.2019 / 9 ч. /; 27.09.2019 / 9 ч. /

III- ти курс

1.    Апологетика – свещ. Ив. Генов                                                   –    18.05.2019 / 10ч. /; 20.06.2019 / 9ч. /; 24.09.2019 / 13.30 ч./
2.    История на СПЦ – преп. Ал. Пижев                                          –    23.03.2019 / 10ч. /; 15.06.2019 / 10ч. /; 28.09.2019 / 10ч. /
3.    АВИТО – преп. Я.Арабаджиева                                                  –    09.03.2019 / 10ч. /; 08.06.2019 / 10ч. /; 23.09.2019 / 10ч. /
4.    Педагогика – д-р Р.Иванова                                                        –    30.03.2019 / 10ч. /; 08.06.2019 / 12ч. /; 28.09.2019 / 12ч./
5.    Нравствено богословие – свещ. Г. Гугов                                          –    18.05.2019 /12ч. /; 07.06.2019 / 12ч. /; 23.09.2019 / 12ч. /
6.    Типик – протопсалт Г. Радев                                                              –    01.06.2019 / 10ч. /; 21.06.2019 / 10ч. /; 25.09.2019 / 10ч. /
7.    Догматика – преп. Д. Алексиев                                                       –    25.05.2019 / 10ч. /; 20.06.2019 / 14ч./; 07.09.2019 /10ч./
8.    Педагогическа психология – психолог Ив. Стоянов                –    20.04.2019 / 10ч. /; 10.06.2019 / 10ч. /; 10.09.2019 / 10ч. /
9.    Църковно право – д-р Б. Цеков                                                        –    20.05.2019 / 10ч. /; 19.06.2019 / 10ч. /; 23.09.2019 / 10ч. /

II –ри курс

1.    История на БПЦ – преп. Ал. Пижев                                                 – 18.05.2019 / 10ч. /; 21.09.2019 / 10ч. /; 28.09.2019 / 10ч. /
2.    Въведение и тълкувание на Новия Завет – преп. В. Стоицов – 13.04.2019 / 9ч. /; 21.06.2019 / 10ч. /; 02.09.2019 / 13ч. /
3.    Агиология – свещ. Е. Паралингов                                                    – 23.03.2019 / 11ч. /; 07.04.2019 / 11ч. /; 28.09.2019 / 11ч /
4.    Старогръцки ез. – доц. Козарова                                                          – 16.03.2019 / 10ч./; 28.06.2019 / 10ч. /; 21.09.2019 / 10ч. /
5.    Патрология – свещ. Г. Гугов                                                              – 25.05. 2019 / 12ч. /; 21.09.2019 / 12ч. /; 28.09.2019 / 12ч /
6.    Обща история на Църквата – д-р Г. Величков                                  – 25.05.2019 / 8ч./