studenti

Програма на студентите от задочна форма на обучение за първи семестър

Програма първи курс: 1k_2017-2018 zad.Isem.

Програма втори курс: 2K_2017-2018 zad.Isem.

Програма трети курс: 3k_2017-2018 zad.Isem.

Програма четвърти курс: 4k_2017-2018 zad.Isem.

 

Занятията на задочните студенти от всички курсове за новата учебна 2017/2018 година ще започнат на 28-ми август и ще продължат до 30.09.2017 г. Програмата за I-ви семестър ще бъде обявена след 20-ти август.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ, ПРЕМИНАЛИ СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПДА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 година:

ЗАПИСВАНЕТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ ОТ  21-ви до 25-ти август 2017 г. между 9.00 ч. и 16.00 ч.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 * 4 БР. СНИМКИ / за документи/

* КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ ЗА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ / закупуват се на място от канцеларията при Ректората /

 

 

ВАЖНО! ЗА ИЗПИТИТЕ ПО ИЗТОЧНО ЦЪРКОВНО ПЕЕНЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ I, II, III-ти курс РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

Програма ПРАВОСЛАВНО БОГОСЛОВИЕ – Семестър ІІ,   2016/2017 г.    І курс – задочно обучение – изтеглете  programa zadochno kraina_25.01_1k

Програма ПРАВОСЛАВНО БОГОСЛОВИЕ – Семестър ІІ,   2016/2017 г.    ІІ курс – задочно обучение – изтеглете programa zadochno kraina_25.01_2k

Програма ПРАВОСЛАВНО БОГОСЛОВИЕ – Семестър ІІ,   2016/2017 г.    ІІІ курс – задочно обучение – изтеглете programa zadochno kraina_25.01_3k

Ръководството си запазва правото на промени в програмата. Следете редовно информацията в сайта.

 

ВАЖНО: Очните занятия на задочните студенти за втори семестър ще бъдат от 23.01.2016 до 19.02.2016

Съобщение: Изпити по Обща история на Църквата и Английски език за студентите в задочна форма на обучение както следва : ОИЦ- 1-ви курс -22.12.2016г. / 9.00 ч. / , Английски език – 1-ви курс 9.01.2017г. – 9.00ч.; ОИЦ- 2-ри курс -23.12.2016г. / 9.00 ч. / , Английски език – 2-ри курс 10.01.2017г. – 9.00ч.

На вниманието на всички студенти в  редовна и задочна форма на обучение: На 29.10.2016г. /събота/ ще се проведе упражнение по източноцърковно от 11.30 до 13.00 ч.

 

На вниманието на всички студенти в ПДА: От тази събота /8.10.2016 г./ стартират упражнения по източноцърковно пеене за студенти в редовна и задочна форма на обучение. Упражненията ще се провеждат през събота от 11.30 до 13.00 ч.

 

График за провеждане на изпити за студенти в задочна форма на обучение

зимна изпитна сесия 2016-2017 уч.година / 01.10.2016-20.12.2016 /

І курс

  1. Библейски еврейски език /доц. Стефанов/ – 10.12.2016 г. – 9.00 ч.

11.03.2017 г. – поправителна дата

20.05.2017 г. – ликвидационна дата

 

ІІ курс

  1. Християнска философия /свещ. Г. Гугов/ – 19.11.2016 г. – изпит – 9.30 ч.
  2. История на религиите /свещ. Г. Гугов/ – 03.12. 2016 г. – изпит – 9.30 ч.

 

ІІІ курс

  1. Методика на преподаването по религия /д-р Иванова/ – 22.10.2016 г. – 9 ч.
  2. Латински език /д-р Мирчев/ – 29.10.2016 г. – 13 ч. / 12.11.2016 г. – 13 ч.
  3. Етични системи /митрополит Антоний/ – м. януари
  4. Догматика /пр. Д. Алексиев/ – тест 03.12.2016 г. – 9 ч.

 

Съобщение: Изпит по източноцърковно пеене за 2-ри курс задочно обучение на 05.10.2016 от 11.00ч. до 13.30ч.

Съобщение: На вниманието на студентите от 2 и 3 курс в редовна и задочна форма на обучение: поправителен изпит по източноцърковно пеене на 5.10.2016 г. от 14.00ч. и на 6.10.2016г от 8.30ч.

Програма ПРАВОСЛАВНО БОГОСЛОВИЕ – Семестър І,   2016/2017 г.    І курс – задочно обучение – изтеглете  1_задочно обучение _05.09

Програма ПРАВОСЛАВНО БОГОСЛОВИЕ – Семестър І,   2016/2017 г.    ІІ курс – задочно обучение – изтеглете 2_задочно обучение_05.09

Програма ПРАВОСЛАВНО БОГОСЛОВИЕ – Семестър І,   2016/2017 г.    ІІІ курс – задочно обучение – изтеглете    3_задочно обучение_14-09-2016

Ръководството си запазва правото на промени в програмата. Следете редовно информацията в сайта.