studenti

График на лятна изпитна сесия за студенти в задочна форма на обучение при Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ – I, II, IV курс 2023 / 2024 г. grafik_izpiti_zad


Програма за студентите задочно обучение – II семестър 2023/2024 г.

1курс задочно обучение 1k_2023-2024 zad.IIsem.

2 курс задочно обучение 2k_2023-2024 zad.IIsem.

3 курс задочно обучение 3k_2023-2024 zad.IIsem.

4 курс задочно обучение 4k_2023-2024 zad.IIsem.

 


 

Периодът на очните занятия за II-ри семестър, задочна форма на обучение, ще бъде от 29.01.2024 г. до 25.02.2024 г.


 

График на зимна изпитна сесия за студенти в задочна форма на обучение при Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ –  II-ри курс                                                                                                   2023 / 2024 г.
Дисциплина Редовна сесия Поправителна сесия Допълнителна поправителна сесия
1 ОБЩА ИСТОРИЯ НА ЦЪРКВАТА                                           /доц. Димитър Димитров / 28.10.2023 г. от 9 ч.
2 ИСТОРИЯ НА РЕЛИГИИТЕ                                                                                    / свещ. Иван Марински/ 25.11.2023 г. от 10 ч.
3 ХРИСТИЯНСКА ФИЛОСОФИЯ                                                                             /свещ. Георги Гугов / 16.12.2023 г. от 12 ч.

Програма за първи семестър 2023/24 г. на студентите задочно обучение:

1курс задочно обучение 1k_2023-2024 zad.Isem.02.09 (актуализирана на 02.09.2023 г.)

2 курс задочно обучение  2k_2023-2024 zad.Isem.02.09 (актуализирана на 02.09.2023 г.)

3 курс задочно обучение 3k_ 2023-2024 zad.Isem.02.09 (актуализирана на 02.09.2023 г.)

4 курс задочно обучение 4k_2023-2024 zad.Isem.02.09 (актуализирана на 02.09.2023 г.)

Ръководството си запазва правото на промени в програмата. Следете редовно информацията в сайта и в официалната фейсбук страница на Академията.


 

Очните занятия за студентите в задочна форма на обучение за учебната 2023/2024 г. ще започнат на 01.09.2023 г.и ще продължат до 30.09.2023 г.


График на лятна изпитна сесия за студенти в задочна форма на обучение при Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ –  IV-ти курс 2022 / 2023 г. – grafik_4k_02.03

График на лятна изпитна сесия за студенти в задочна форма на обучение при Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ –  I-ви курс  2022 / 2023 г. – grafik_izpiti_1k (актуализиран на 27.02.2023 г.)

График на лятна изпитна сесия за студенти в задочна форма на обучение при Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ –  III-ти курс  2022 / 2023 г. – grafik_sesia_3k_z


Програма за втори семестър на студентите задочно обучение:

1курс задочно обучение 1k_zad.II_sem.-24.01.2023

2 курс задочно обучение 2k_zad.I_sem.- 24.01.2023

3 курс задочно обучение 3k_zad_06.02.2023 (актуализирана на 06.02.2023 г.)

4 курс задочно обучение 4k_zad.I_sem.-24.01.2023


 

Очните занятия на студентите от Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“  задочна форма на обучение за II-ри семестър ще започнат на 23.01.2023 г.


Зимна изпитна сесия – График изпитна сесия(1) 06.10.2022 г.


На 7.10.2022 г. от 17.00 ч. ще се проведат допълнителни упражнения по Източноцърковно пеене с проф. Папахронис за началния материал от 1. курс. Упражненията са за студенти от всички курсове в редовна и задочна форма на обучение.


Програма на очните занятия за студентите задочно обучение, първи семестър на учебната 2022/2023, актуализирана на 21.09.2022 г.:

задочно обучение 1k_2022-2023 zad.Isem. (21.09)

задочно обучение 2k_2022-2023 zad.Isem. (21.09)

задочно обучение 3k_2022-2023 zad.Isem. (21.09)

задочно обучение 4k_2022-2023 zad.Isem. (21.09)


Очните занятия за студентите в задочна форма на обучение за учебната 2022/2023 г. ще започнат на 01.09.2022 и ще продължат до 30.09.2022.

График на лятна изпитна сесия за студенти в задочна форма на обучение при Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ –  III-ти курс 2021 / 2022 г.
Дисциплина Редовна сесия Поправителна сесия Ликвидационна сесия
1 ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ                            /хон.пр. Ив. Стоянов/ 07.05.2022 г. от 11 ч.
2 ПЕДАГОГИКА                                                                            /д-р Р. Иванова / 14.05.2022 г. от 11.30 ч.
3 АВИТО                                                                                     /хон. пр. Я. Арабаджиева / 21.05.2022 г.
4 ХРИСТИЯНСКА АПОЛОГЕТИКА                                                                                  / прот. Иван Генов / 28.05.2022 г.
5 ИСТОРИЯ НА СПЦ                                                                      /хон.пр. Ал. Пижев / 11.06.2022 г. от 11 ч. 16.09.2022 г. от 11 ч.
6 ТИПИК                                                                                                   / хон.пр. протопсалт Г. Радев/ 04.06.2022 г. от 11 ч.
7 НРАВСТВЕНО БОГОСЛОВИЕ                                                                             /свещ. Г. Гугов / 25.06.2022 г. от 11.30 ч. 02.09.2022 г. от 12 ч. 20.09.2022 г. от 12 ч.

 

График на лятна изпитна сесия за студенти в задочна форма на обучение при Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ –  II-ри курс  2021 / 2022 г.
Дисциплина Редовна сесия Поправителна сесия Ликвидационна сесия
1 СТАРОГРЪЦКИ ЕЗИК                                                               /доц. д-р Д. Мирчев / 02.04.2022 г. от 12 ч.
2 ВЪВЕДЕНИЕ В СВ.ПИСАНИЕ НА НОВИЯ ЗАВЕТ                             /хон.пр. В. Стоицов/ 14.05.2022 г. от 9 ч. 18.06.2022 г. от 9 ч. 12.09.2022 г. от 9 ч.
3 ТЪЛКУВАНЕ НА СВ.ПИСАНИЕ НА НОВИЯ ЗАВЕТ                                                                                /хон.пр. В. Стоицов/ 14.05.2022 г. от 9 ч. 18.06.2022 г. от 9 ч. 12.09.2022 г. от 9 ч.
4 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК                                                                    /свещ. Ангел Данаилов / 11.06.2022 г. от 11 ч. 07.07.2022 г. от 11 ч. 02.09.2022 г. от 11 ч.
5 ИСТОРИЯ НА БПЦ                                                                      /хон.пр. Ал. Пижев / 04.06.2022 г. от 10 ч. 25.06.2022 г. от 10 ч. 23.09.2022 г. от 10 ч.
6 ОБЩА ИСТОРИЯ НА ЦЪРКВАТА                                              /д-р Г. Величков / 17.06.2022 г. от 9 ч. 02.07.2022 г. от 9 ч. 10.09.2022 г. от 9 ч.
7 ЛИТУРГИКА                                                                                /хон.пр. Делян Тодев / 25.06.2022 г. от 9 ч. 30.07.2022 г. от 9 ч. 12.09.2022 г. от 9 ч.
8 ПАТРОЛОГИЯ                                                                                /свещ. Г. Гугов / 18.06.2022 г. от 11 ч. 03.09.2022 г. от 11 ч. 22.09.2022 г. от 11 ч.
9 АГИОЛОГИЯ                                                                                      / д-р Р.Хубанчева / 02.07.2022 г. от 11 ч. 13.08.2022 г. от 11 ч. 03.09.2022 г. от 11 ч.
График на лятна изпитна сесия за студенти в задочна форма на обучение при Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ –  IV-ти курс 2021/2022 г.
Дисциплина Редовна сесия Поправителна сесия Ликвидационна сесия
1 ПАСТИРСКО БОГОСЛОВИЕ                            /ст.ик. д-р Добромир Костов/ 14.05.2022 г.        от  11,00 ч. 30.07.2022 г.        от  11,00 ч.
2 ХРИСТИЯНСКО ИЗКУСТВО                                 /доц. Иво Топалилов / 28.05.2022 г.        от  11,00 ч.
3 ЦЪРКОВНА АРХЕОЛОГИЯ                                            /доц. Иво Топалилов / 11.06.2022    от 11,00ч
4 ОМИЛЕТИКА                                                                     /Знеполски епископ Арсений / 25.06.2022                     от 11,00 ч. 30.07.2022 г.        от  11,00 ч.
ПРОГРАМА ЗА ВТОРИ СЕМЕСТЪР
1 курс 1k_leten_07.03 (променена и допълнена програма 07.03.2022 г.)
2 курс 2k_leten_07.03 (променена и допълнена програма 07.03.2022 г.)
3 курс 3k_leten_07.03 (променена и допълнена програма 07.03.2022 г.)
4 курс 4k_leten_07.03 (променена и допълнена програма 07.03.2022 г.)

Актуализирани дати за зимна сесия z_sesia_20.10.2021
График за зимна изпитна сесия за студенти в задочна форма на обучение Зимна изпитна сесия

ВАЖНО! РЕДАКТИРАНА ПРОГРАМА ЗА I курс:

   I_course_zad_redaktirana_16.09


ВАЖНО! РЕДАКТИРАНА ПРОГРАМА ЗА I курс:

I_course 2021-2022_redaktirana


ВАЖНО! РЕДАКТИРАНА ПРОГРАМА ЗА III и IV курс:

IV_course_redaktirana_11.09.21


ВАЖНО! ИЗПИТЪТ ПО ЛИТУРГИКА ЗА СТУДЕНТИ ОТ II КУРС (ВИПУСК 2019/2020), ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.09.2021 г. от 9.00 ч. В СГРАДАТА НА ДУХОВНАТА АКАДЕМИЯ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ.


 ВАЖНО! ИЗВЪНРЕДНА ДАТА ЗА ИЗПИТ ПО ЛИТУРГИКА ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ОТ ВИПУСК 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017  – 18.09.2021 г. от 9.00 ч. Конспект за изпита може да получите в канцеларията на Духовната Академия.


 ДАТИ ЗА ИЗПИТИ ПО ИЗТОЧНОЦЪРКОВНО ПЕЕНЕ
Дати са за редовно и задочно обучение
13.07.2021 г. от 9:00 ч. – първи курс
14.07.2021 г. от 9:00 ч. – втори курс(задочно и редовно)
15.07.2021 г. от 14:00 ч. – трети курс
16.07.2021 г. от 9:00 ч. – четвърти курс(задочно и редовно)
ИЗПИТ ПО ТИПИК за четвърти курс задочно
10.07.2021 г. от 9:00 ч.

График на лятна изпитна сесия за студенти в задочна форма на обучение при Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ –  I-ви курс, 2020 / 2021 г. IS_1k_20202021

График на лятна изпитна сесия за студенти в задочна форма на обучение при Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ –  II-ри курс, 2020 / 2021 г. IS_2k_20202021

График на лятна изпитна сесия за студенти в задочна форма на обучение при Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ –  III-ти курс, 2020 / 2021 г. IS_3k_20202021

График на лятна изпитна сесия за студенти в задочна форма на обучение при Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ –  IV-ти курс, 2020 / 2021 г. IS_4k_20202021

Ликвидационна изпитна сесия за студенти от ВСИЧКИ курсове /текущо ще бъде обновявана/ LS_all_10.03.2021 /актуализирана на 10.03.2021 г./


Програма за втори семестър на студентите в задочна форма на обучение за учебната 2020/ 2021 г.:

Първи курс zad_1k_17.02 (актуализирана на 17.02.2021 г.)

Втори курс 2k2020-2021 zad.IIsem. – 05.02 (актуализирана на 05.02.2021 г.)

Трети курс 3k.2020-2021 zad.IIsem (актуализирана на 02.02.2021 г.)

Четвърти курс zad_4k_17.02 (актуализирана на 17.02.2021 г.)

Ръководството си запазва правото на промени в програмата. Следете редовно информацията в сайта и в официалната фейсбук страница на Академията.

Програма за първи семестър на студентите в задочна форма на обучение за учебната 2020/2021

Първи курс – 1k_24.09

Втори курс – zad2k_5.9.2020

Трети курс – zad3k_5.9.2020

Четвърти курс – 4k_23.09

Програма за втори семестър на студентите в задочна форма на обучение за учебната 2019/2020

Четвърти курс zad_4k_2sem_2020

Трети курс zad_3k_2sem_2020

Втори курс zad_2k_2sem_2020

Първи курс zad_1k_2sem_2020

Програма за първи семестър на студентите в задочна форма на обучение за учебната 2019/2020

Четвърти курс 4k_2019-2020 zad.Isem. (19.09)

Трети курс 3k_2019-2020 zad.Isem. (19.09)

Втори курс 2k_2019-2020 zad.Isem. (19.09)

Първи курс 1k_2019-2020 zad.Isem. (19.09)