Дати за изпити:

IV-ти курс, Хоспетиране: 16.02.2019 г. – 12 ч.

 

II-ри курс редовно обучение:

История на религиите – 31.01.2019 г., 9 ч.
Християнска философия – 15.02.2019 г., 11 ч.

 

І курс, Библейски еврейски език:

01.02.2019 г. – 9 ч.

22.06.2019 г. – 9 ч.

28.09.2019 г. – 9 ч.

 

ІІІ курс, Педагогика: 16.02.2019г. – 10 ч.

ІІІ курс, Етични системи: 15.02.2019г. – 13 ч.

ІІІ курс, Латински език: 02.02.2019г. – 9 ч.

 

На вниманието на студентите от IV-ти курс редовно обучение: на 9.11.2018 г. и 23.11.2018 г. от 10,00 ч. до 13,00 ч. ще се проведат лекции по Пастирско богословие.

Програма за студентите редовно обучение, 1 семестър на учебната 2018/2019

1 курс 1_r_2018-19

1 курс – продължение на програмата 1k_r_pp (обновена на 03.12.2018)

2 курс 2_r_2018-192

2 курс – продължение на програмата 2k_r_pp

3 курс 3_r_2018-19

3 курс – продължение на програмата 3k_r_pp

4 курс 4_r_2018-2019

4 курс – продължение на програмата 4k_r_pp

Ръководството си запазва правото на промени в програмата. Следете редовно информацията в сайта и в официалната фейсбук страница на Академията.

ВАЖНО: Изпит по Въведение в богословието за 1 курс студенти в редовна и задочна форма на обучение ще бъде проведен на 7.08.2018 г. от 9.00ч. Изпит по Литургика за 2 курс студенти в редовна и задочна форма на обучение ще бъде проведен на 8.08.2018 г. от 9.00ч. На 9.08.2018 г. ще бъде проведен изпит по Въведение в богословието и Литургика за студенти от горните курсове, които не са се явили. За допълнителна информация тел. 032/ 664 354

ВАЖНО: Изпитът по Източноцърковно пеене за IV курс редовно обучение, вместо на 07.07.2018 г., ще се проведе на 05.07.2018 г. и на 06.07.2018 г. от 13:00 ч.

ВАЖНО: Изпитите по Източноправославно църковно пеене на 27.06.2018 г. и 28.06.2018 г. ще започнат от 9:00 часа.

График на лятна изпитна сесия за студенти в редовна форма на обучение при Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“

grafik_izpiti_1k_2s

grafik_izpiti_2k_2s

grafik_izpiti_3k_2s

 

Конспект за изпити по Източноцърковно пеене – редовно обучение

ДОПЪЛНЕНИЕ  КЪМ  ИЗПИТА   ПО  ИЗТОЧНО ЦЪРКОВНО ПЕЕНЕ ЗА СТУДЕНТИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

04.07.2018 г.  –   III  курс
05.07.2018 г.  –   I    курс
06.07.2018 г.  –    II   курс
07.07.2018 г.  –    IV  курс

НАЧАЛО НА ИЗПИТА  –  09.00 ЧАСА

Изпитна сесия юни 2018 – Източноправославно Църковно пеене

Програма на занятията на студентите редовна форма на обучение за втори семестър

1k_2_sem_21.04.2018

2k_2sem_21.04.2018

3k_2sem_21.04.2018

4k_2sem_21.04.2018

На вниманието на студентите от II-ри курс, редовно обучение: изпитът по История на религиите на 27.01.2018 г. се отлага. Новата дата ще бъде обявена допълнително.

Изпити на II-ри курс редовно обучение:

История на религиите – 27.01.2018 г. от 13,00 ч.

Християнска философия – 31.01.2018 г. от 12,30 ч.

 

ПРОГРАМА на студентите от редовна форма на обучение за първи семестър (обновена на 05.10.2017)

Програма първи курс 1_k_r2017-2018-new_02.01 (обновена на 02.01.2018 г.)

Програма втори курс  2_kurs_redovno_2017-2018  (обновена на 28.10.2017 г.)

Програма трети курс 3_kurs_redovno_2017-2018 (обновена на 28.10.2017 г.)

Програма четвърти курс 4_k_r2017-2018 -new_02.01 (обновена на 02.01.2018 г.)

Ръководството си запазва правото на промени в програмата. Следете редовно информацията в сайта.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ, ПРЕМИНАЛИ СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПДА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 година:

ЗАПИСВАНЕТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ ОТ  21-ви до 25-ти август 2017 г. между 9.00 ч. и 16.00 ч.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 * 4 БР. СНИМКИ / за документи/

* КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ ЗА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ / закупуват се на място от канцеларията при Ректората /