Занятията на студентите редовно обучение за учебната 2019/2020 година започват на 01 октомври 2019 г.

Програма на студентите редовна форма на обучение за първи семестър на учебната 2019/2020

1 курс –1k_r_2019-2020(30.09)  – актуализирана на 30.09.2019 г.

2 курс –2k_r_2019-2020(30.09) – актуализирана на 30.09.2019 г.

3 курс –3k_r_2019-2020(30.09) – актуализирана на 30.09.2019 г.

4 курс –4k_r_2019-2020(30.09) – актуализирана на 30.09.2019 г.

Ръководството си запазва правото на промени в програмата. Следете редовно информацията в сайта и в официалната фейсбук страница на Академията.

Актуализиран график на лятната изпитна сесия за студентите от  IV-ти курс, редовна форма на обучение. Изпити IV-2_1303

График за провеждане на изпити за редовна форма на обучение при Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ –  I-ви курс 2018 / 2019 г. – grafik_I

График на лятна изпитна сесия за студенти в редовна форма на обучение при Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ –  II-ри курс 2018 / 2019 г. – grafik_ІІ

График на лятна изпитна сесия за студенти в редовна форма на обучение при Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ –  IV-ти курс  – grafik_IV.pdf

График на лятна изпитна сесия за студенти в редовна форма на обучение при Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ –  III-ти курс 2018-2019 г. – grafik_ІІІ.pdf