ПРОГРАМА на студентите от редовна форма на обучение за първи семестър (обновена на 05.10.2017)

Програма първи курс 1_k_r2017-2018-new_02.01 (обновена на 02.01.2018 г.)

Програма втори курс  2_kurs_redovno_2017-2018  (обновена на 28.10.2017 г.)

Програма трети курс 3_kurs_redovno_2017-2018 (обновена на 28.10.2017 г.)

Програма четвърти курс 4_k_r2017-2018 -new_02.01 (обновена на 02.01.2018 г.)

Ръководството си запазва правото на промени в програмата. Следете редовно информацията в сайта.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ, ПРЕМИНАЛИ СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПДА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 година:

ЗАПИСВАНЕТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ ОТ  21-ви до 25-ти август 2017 г. между 9.00 ч. и 16.00 ч.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 * 4 БР. СНИМКИ / за документи/

* КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ ЗА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ / закупуват се на място от канцеларията при Ректората /