НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ!
ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА, СЧИТАНО ОТ 16.03.2020 г., НЯМА ДА БЪДАТ ПРОВЕЖДАНИ ЛЕКЦИИ И ИЗПИТИ ДО ВТОРО НАРЕЖДАНЕ!


Програма на студентите редовна форма на обучение за втори семестър на учебната 2019/2020

1 курс 1k_r_2sem

3 курс 3_k_25.02 (актуализирана на 25.02.2020 г.)

4 курс 4k_r_02.03.2020 (актуализирана на 02.03.2020 г)

Ръководството си запазва правото на промени в програмата. Следете редовно информацията в сайта и в официалната фейсбук страница на Академията.

На вниманието на студентите от редовна и задочна форма на обучение от първите два випуска!
Обявява се допълнителна ликвидационна изпитна сесия „ноември-декември 2019 г.“.
Информацията ще се актуализира периодично с изпитните дати за останалите учебни дисциплини.

Програма на студентите редовна форма на обучение за първи семестър на учебната 2019/2020

1 курс –  1k_1s_11.2019-20  – цялата програма, актуализирана на 11.11.2019 г.

2 курс – 2k_1s_11.2019-20 – цялата програма, актуализирана на 11.11.2019 г.

3 курс – 3k_2019-20 – цялата програма, актуализирана на 26.11.2019 г.

4 курс – 4k_2019-20 – цялата програма, актуализирана на 26.11.2019 г.

Ръководството си запазва правото на промени в програмата. Следете редовно информацията в сайта и в официалната фейсбук страница на Академията.

Актуализиран график на лятната изпитна сесия за студентите от  IV-ти курс, редовна форма на обучение. Изпити IV-2_1303

График за провеждане на изпити за редовна форма на обучение при Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ –  I-ви курс 2018 / 2019 г. – grafik_I

График на лятна изпитна сесия за студенти в редовна форма на обучение при Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ –  II-ри курс 2018 / 2019 г. – grafik_ІІ

График на лятна изпитна сесия за студенти в редовна форма на обучение при Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ –  IV-ти курс  – grafik_IV.pdf

График на лятна изпитна сесия за студенти в редовна форма на обучение при Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ –  III-ти курс 2018-2019 г. – grafik_ІІІ.pdf