DSC_0088a
Програма на студентите редовна форма на обучение за втори семестър на учебната 2020/2021

1 курс

2 курс –  2k_r_9.5.2021 /актуализирана на 09.05.2021 г./

3 курс

4 курс – 4k_r_5.9.2021 /актуализирана на 09.05.2021 г./

Ръководството си запазва правото на промени в програмата. Следете редовно информацията в сайта и в официалната фейсбук страница на Академията.
Програма на студентите редовна форма на обучение за първи семестър на учебната 2020/2021
Втори курс –2k_r_30.11.2020
Четвърти курс – 4k_r_30.11.2020
Програма на студентите редовна форма на обучение за втори семестър на учебната 2019/2020
Трети курс –3_k_25.02
Четвърти курс – 4k_r_02.03.2020
Програма на студентите редовна форма на обучение за първи семестър на учебната 2019/2020
Първи курс – 1k_1s_r_11.2019
Втори курс – 2k_1s_11.2019
Трети курс –3k_2019-20
Четвърти курс – 4k_2019-20