PDA1

Организация на учебния процес в Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“

Учебната година се разделя на два семестъра: зимен и летен. Занятията на  студентите в задочна форма на обучение започват от 1-ви септември и са с продължителност 1 месец.

Занятията на студентите в редовна форма на обучение започват от 1-ви октомври и са с продължителност 15 учебни седмици. Занятията за летния семестър на студентите в задочна форма на обучение започват по време на януарската изпитна сесия на студентите от редовна форма на обучение.

Занятията за летния семестър на студентите в редовна форма на обучение започват след приключване на януарската изпитна сесия и са с продължителност 15 учебни седмици.

Изпитните сесии в Духовната академия са: редовни януарска и юнска сесия и поправителна септемврийска сесия.

Празниците в Православна духовна академия“Св. св. Кирил и Методий“

Занятията се водят по учебен план, изработен от Академическия съвет и одобрен от Св. Синод на БПЦ. По време на големи Господски, Богородични и светийски празници не се провеждат учебни занятия, а се извършва Света Божествена литургия, на която присъстват всички студенти.

Успехът на студентите в Православна духовна академия“Св. св. Кирил и Методий“

Успехът на студентите се оценява с:

  • Отличен (6)
  • Мн. Добър (5)
  • Добър (4)
  • Среден (3)
  • Слаб (2)

Завършилите Православна духовна академия“Св. св. Кирил и Методий“

Студентите, които успешно издържат всички изпити през целия курс на обучение и защитят дипломна работа или издържат успешно определените за това изпити, получават диплома за завършено висше богословско образование и се ползват с правата, които им дават специалните разпоредби и постановления на Св. Синод относно работните места, които се заемат от лица със завършено висше богословско образование.