Кандидат-студентска кампания 2018

плакат

Продължава приемът на документи за кандидатстване в Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“

  1. Свидетелство за православно свето кръщение
  2. Диплома за завършено средно образование
  3. Препоръчително писмо от епархийския архиерей на съответната света Митрополия (по служебен път)
  4. Автобиография
  5. Бележка с преглед от психиатър (с констатация от прегледа и печат с името на психиатъра, извършил прегледа)
  6. Медицинско свидетелство
  7. Свидетелство за съдимост
  8. Молба –заявление (по образец)  до ректора на Академията – изтегли PDF zaiavlenie

 Документи ще се приемат до 24.08.2018 г.

Приемът ще се проведе чрез събеседване на 27 август 2018 г.

За повече информация: тел./факс: 032/ 664 354