Изпит: 19 август 2014 г. (вторник)  в сградата на Академията – гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ №181, начало – 10 часа.

ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО БОГОСЛОВИЕ В ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНА АКАДЕМИЯ „Св. Св. Кирил и Методий” за учебната 2014/2015 година

 1. Сътворението на невидимия и видимия свят от Бога
 2. Десетте Божи заповеди
 3. Рождество Христово
 4. Чудото на сватбата в Кана Галилейска
 5. Възкресението на Лазар
 6. Кръстна смърт на Господ Иисус Христос
 7. Възкресение Христово
 8. Слизането на Св. Дух над апостолите – Петдесетница
 9. Кратки сведения за Вселенските събори
 10. Св. тайнства в Православната църква
 11. Храмът и неговото устройство
 12. Покръстване на българите
 13. Господнята молитва „Отче наш” (да се знае наизуст на български език)

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

 1. Библия, Синодално издание
 2. Епископ Николай, архим. Серафим, Нашата вяра. С., 2005 г
 3. Проф. Т. Коев, Православен Катехизис. Синодално издателство, София 1991 г.
 4. Проф. Т. Коев и проф. Г. Бакалов, Християнството. Справочник, 2003 г
 5. Прот. Серафим Слободской. Закон Божий

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

*Умение да се представя аналитично съдържанието на определен въпрос

*Участието на личния опит при формулиране на теоретичния отговор

Документи при кандидатстване

Молба –заявление / по образец / до ректора на Академията – изтегли PDF zaiavlenie

Православно кръщелно свидетелство

Диплома за завършено средно образование

Препоръчително писмо от епархийския архиерей

Автобиография

Медицинско свидетелство