logo

Кандидат-студентска кампания 2019

За учебната 2019/2020 г. в Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив, ще се приемат за редовно и задочно обучение студенти със завършено средно образование.

До 28 юни (включително) 2019 г., всички кандидати трябва да подадат заявление в Ректората на

Духовната академия заедно със следните документи:

1.    Свидетелство за православно свето кръщение
2.    Диплома за завършено средно образование
3.    Препоръчително писмо от епархийския архиерей /по служебен път/
4.    Автобиография (CV)
5.     Медицинско свидетелство / със справка от психодиспансер /
6.     Молба до ректора

Документите ще се приемат всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч. в канцеларията на Духовната академия на адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 181 до 28 юни 2019 г. или  на e-mail: duhovna_akademia@abv.bg

СЪБЕСЕДВАНЕТО С КАНДИДАТИТЕ, КОИТО НЕ СА ЗАВЪРШИЛИ СЕМИНАРИЯ, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13 ЮЛИ 2019 г. / СЪБОТА / ОТ 8:30 ч. В СГРАДАТА НА ПРАВОСЛАВНАТА ДУХОВНА АКАДЕМИЯ.

Ръководството на ПДА организира и втори прием, който ще се проведе на 02.09.2019 / понеделник /. Документи ще се приемат до 24.08.2019 г.

Курсът на обучение в Духовната академия е четиригодишен (осем семестъра), като успешно завършилите студенти получават диплома за висше богословско образование.

Формите на обучение са две – редовна и задочна. За студенти в Духовната академия се приемат български и чужди граждани (мъже и жени), завършили средно образование при следните условия:

» Завършилите духовни семинарии и паралелния курс при Софийската духовна семинария

постъпват в Духовната академия без приемен изпит при общ успех от дипломата Добър 4.00

» Всички останали кандидат-студенти се явяват на събеседване!

При Духовната академия има пансион, който мъжете – студенти при желание могат да ползват.

За справки и допълнителна информация: тел./факс: 032/ 664 354