Молба –заявление / по образец / до ректора на Академията – изтегли PDF zaiavlenie

Православно кръщелно свидетелство

Диплома за завършено средно образование

Препоръчително писмо от епархийския архиерей

Автобиография

Медицинско свидетелство

Прием на документи: в канцеларията на Академията на адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 181 или или на e-mail: info@duhovna-akademia.org