1. Свидетелство за православно свето кръщение

2. Диплома за завършено средно образование

3. Препоръчително писмо от епархийския архиерей /по служебен път/

4. Автобиография (CV)

5. Медицинско свидетелство / със справка от психодиспансер /

6. Молба до ректора – zaiavlenie

 

ВНИМАНИЕ!!!

По време на извънредното положение в страната, документи се подават единствено в електронен вариант на e-mail: duhovna_akademia@abv.bg  

След отмяната му ще могат да бъдат приемани и всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч. в канцеларията на Духовната академия на адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 181 до 11 юли 2020 г. и/или отново на e-mail: duhovna_akademia@abv.bg