Учебната година за студентите задочно обучение в Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив започва на 1 септември 2018 г. Занятията са с продължителност 1 месец.

Занятията на студентите редовно обучение започват на 1 октомври 2018 г. и са с продължителност 15 учебни седмици.

Повече информация можете да намерите в  Учебен процес