Международна научна конференция БазиликатаСвета София” на прехода от езичество към християнство 11 – 13 март 2014 г.

Konferencia
Участие на Димитър Мирчев и Александър Пижев с научен доклад на тема „Пловдивската епархия през раннохристиянската епоха / ІV-VІІ в. /“

Христовото учение започва да се разпространява на Балканите още в първите векове. След Палестина и Мала Азия апостолите се насочват към балканските земи, за да проповядват християнската вяра. Първоучителите тук са св. ап. Павел и св. ап. Андрей. Св. ап. Андрей след Константинопол се насочил към Егейското и Черноморското крайбрежие, а ап. Павел посетил Троада и Македония, о. Самотраки, Филипи, Солун, Верия, откъдето християнството се разпространило във вътрешността на Тракия и Македония. Историята свидетелства, че най-ревностни в християнската вяра били общините във Филипи и Солун. Дали двамата апостоли са пребивавали във Филипопол и са проповядвали християнската вяра няма изрични данни, но като се има предвид, че са обходили цяла Тракия, вероятно са посетили и този важен за областта град.

Целият текст на доклада можете да прочете във pdf Plovdiv_eparchi