logo

ВАЖНО! ЗА ИЗПИТИТЕ ПО ИЗТОЧНО ЦЪРКОВНО ПЕЕНЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ I, II, III-ти курс РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Юнска изпитна сесия 2017 г. по Източно църковно пеене редовна и задочна форма на обучение

           

Юнска изпитна сесия 2017 г.

по Източно църковно пеене

редовна и задочна форма на обучение

За неявилите се на предходни изпитни сесии върху учебния материал от първи курс, изпита ще се проведе на:

26.06.2017 г. – понеделник от 14:00 ч.

За неявилите се на предходни изпитни сесии върху учебния материал от втори курс, изпита ще се проведе на:

27.06.2017 г. – вторник от 14:00 ч.

            За присъствалите на учебни занятия за учебната 2016 – 2017 г. първи курс, изпита ще се проведе на:

07.07.2017 г. – петък от 9.00 ч.

За присъствалите на учебни занятия за учебната 2016 – 2017 г. втори курс и издържали успешно изпита върху учебния материал от първи курс, изпита ще се проведе на:

06.07.2017 г. – четвъртък от 14:00 ч.

За присъствалите на учебни занятия за учебната 2016 – 2017 г. трети курс и издържали успешно изпита върху учебния материал от втори курс, изпита ще се проведе на:

28.06.2017 г. – сряда от 9.00 ч.

Учебният материал, който е преподаден през всички години, е на разположение за всички на Интернет страницата на Академията.

Всички студенти от първи курс трябва да се намират в Академията, като ще бъдат изпитани първо писмено върху теорията, после устно върху предадения им материал.

 

Студентите от втори и трети курс ще бъдат изпитани устно върху теория и преподадените им песнопения.

Тъй като за всеки студент е необходимо около 20 минути изпитно време, добре е да се направи списък с имената и реда на явяване на студентите, за да се избегне прекалено голямо изчакване.

Поправителните изпити за всички курсове ще се проведат в началото на месец септември.

 

Успех на всички!


Първи курс редовно обучение

Първи семестър

Месец октомври

Сряда, 05.10.2016 г. – въведение в Източното пеене. Историческо развитие, стълбицата, три количествени знака, ключове и упражнения до 14 стр.

Четвъртък, 06.10.2016 г. – упражнения от 9 до 12, литнатий упражн. 13 до 15, бодения упражнение 16 и трите възходящи знака от 17 до 18 (14-17 стр.)

Петък, 07.10.2016 г. – Време. Трисимос и тетрасимос -упражнения. Комбинации от знаци и означаване на боденията. Подтечение – упражнения (17-25 стр.)

Четвъртък, 20.10.2016 г. – упражнения от 25-26 стр., ломение и точка –  упражнения 27-36 стр.

Петък, 21.10.2016 г. – Бодения, Леко. Комбинации 41-43 стр.

Месец ноември

Сряда, 02.11.2016 г. – изкачване и слизане с три степени 44-46 стр.

Четвъртък, 03.11.2016 г. – изкачване и слизане с 4 и 5 степени 47-51 стр.

Сряда, 16.11.2016 г. – изкачване и слизане с 6 и 7 степени, скорение -упражнения 51-57 стр.

Четвъртък, 17.11.2016 г. – продължение  на скорението и производните му – упражнения. Скрито скорение –  упражнения.

Месец декември

Сряда, 07.12.2016г. – Скрито скорение – повторение на упражненията. Характеристики на гласовете – повреди и родове.

Четвъртък, 08.12.2016 г. – Господи воззвах и стихословие на 8 глас       ( ирмологически )  стр 1 – 5.  Урока се проведе на 18.11.2016 г.

Петък, 09.12.2016 г. – продължение 8 глас части от вечернята 5-8 стр.

Петък, 16.12.2016 г. – повторение на 8 глас Господи воззвах и стихословията.

 

Втори  семестър

Месец февруари

Понеделник, 20.02.2017 г. – урок 1, 5 – 8 стр.

Вторник, 21.02.2017 г. – Бог Господ, възкресен тропар и богородичен гл. 8 от „Га” , стиховни стихири и слава 9-11 стр.

Сряда, 22.02.2017 г. – повторение на стиховните стихири, степенни антифони 8 гл.  14-18 стр.

Четвъртък, 23.02.2017 г. – Възкресен канон 8 гл. Песни 1 и 3 песен.

Петък, 24.02.2017 г. –  9 песен и ирмосите от канона на 8 гл. 23-29 стр.

Месец март

Понеделник, 13.03.2017 г. – Всякое дыхание, Хвалите и Стихословие 8  гл. ирмологически 33-37 стр.

Вторник, 14.03.2017 г. – Хвалитни стихири 38-42 стр.

Сряда, 15.03.2017 г. – Велико славословие на 8 гл. от Мануил Протопсалт 43-47 стр.

Четвъртък, 16.03.2017 г. – подобни на 8 гл. 48-54 стр.

Месец април

Четвъртък, 27.04.2017 г. – Христос воскресе, Катавасии на Пасха и светилен.

Петък, 28.04.2017 г. – кратко Славословие 1 гл.

 

 

Месец май

Сряда, 17.05.2017 г. – Господи помилуй от монах Мелетий. Евхаристиен канон от Г. Канелиду до Имами ко Господу. Анализ на двускорение, трискорение и скорение с точка.

Четвъртък, 18.05.2017 г. – продължение на Евхаристиен канон и Достойно есть.

Петък, 19.05.2017 г. – Господи воззвах и стиховете  1 гл. 1-4 стр.

Понеделник, 29.05.2017 г. – стихири  – вечерни 1 гл. ирмологически. 5-7 стр.

Вторник, 30.05.2017 г. –тропар и входно за Петдесетница, възкресни Евлогитарии кратки.

На студентите от задочна форма на обучение първи курс е преподадена цялата Теория и от практическата част кратко славословие на 8 гл. и двата първи урока от годината паралагия и мелос.

 

 

 

 

 

 

Втори  курс редовно обучение

Първи семестър

Месец октомври

Сряда, 05.10.2016 г. – Господи воззвах, стихословие стихири и стихове, воскресни ирмологически 1 гл. 1-10 стр.

Четвъртък, 06.10.2016 г. – утрена 10-15 стр., канони 1 и 3 песен 18-21стр.

Петък, 07.10.2016 г. – утрена 21-38 стр., катавасии на Рождество двойни до 56стр.

Четвъртък, 20.10.2016 г. – продължение на катавасии за Рождество, Акатистна служба 1-4 песен 2-8стр.(проведен е двоен урок)

Петък, 21.10.2016 г. – Акатистна служба 5-7 песен 9-17 стр.

Месец ноември

Сряда, 02.11.2016 г. – Акатистна служба продължение 17-23 стр.

Четвъртък, 03.11.2016 г. – повторение на целия канон.

Петък, 04.11.2016 г. – Возбранной воеводе кратко 32стр.   Радуйся невесто 32 стр. ,  Προσταχθεν Μυστικως 39 стр.,  Красоте девства 32 стр.

Сряда, 16.11.2016 г. – Господи воззвах 4 гл. Ирмологически 40-47 стр.

Четвъртък, 17.11.2016 г. – стиховни, степенни, канон 1, 3 и 9 песни 4 гл.

Петък, 18.11.2016 г. – ирмоси на канона, честнейшую.

Месец декември

Сряда, 07.12.2016г. – повторение на 7 урок.

На 08.12.2016 г. не се проведе урок заради студентския празник.

Петък, 09.12.2016 г. – Всякое дыхание, Стихословие и Стихири 68-78 стр.

Петък, 16.12.2016 г. – тропар на Рождество Христово,  Нова година, Богоявление 1-4 стр.(проведе се урок от 08.12.)

 

Втори  семестър

Месец февруари

Понеделник, 20.02.2017 г. – канон на Акатиста урок 10, 1-5 песни.

Вторник, 21.02.2017 г. – 9 урок Славословие 4 гл. 79-82 стр.

Сряда, 22.02.2017 г. –Подобните на 4 гл.

Четвъртък, 23.02.2017 г. – повторение на 9 урок.

Петък, 24.02.2017 г. –  Покаяния, На спасения, Множества.

Месец март

Понеделник, 13.03.2017 г. – 9 песен от канона на Благовещение, бавни катавасии.

Вторник, 14.03.2017 г. – подобни 8 гл., св. Йоан Лесвичник и 9 песен на канона.

Сряда, 15.03.2017 г. – Страстна седмица 5-12 стр. и до 8 песен на канона.

Четвъртък, 16.03.2017 г. – продължение  от 9 песен на канона 12-24 стр.

            Месец април

Четвъртък, 27.04.2017 г. – Христос воскресе, катавасии на Пасха и   възкресен светилен.

Петък, 28.04.2017 г. – Всякое дихание и хвалитни стихири – стихарирически 8 гл.

Месец май

Сряда, 17.05.2017 г. – вечерни песнопения от Петдесетница.

Четвъртък, 18.05.2017 г. –Продължение на  вечерня за Петдесетница. до 365 стр.

Понеделник, 29.05.2017 г. –  от 365-369 стр.

Вторник, 30.05.2017 г. – песнопения от утрената на Петдесетница, седални.

Сряда, 31.05.2017 г. – двойни катавасии за Петдесетница.

На студентите от втори курс задочно обучение са преподадени първите 10 урока поред.(десети урок е Акатистният канон до 5 песен 98 стр.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трети курс редовно обучение

Първи семестър

Месец октомври

Сряда, 05.10.2016 г. – Господи воззвах глас осми 1 – 8 стр. и Богородичен 9 – 10 стр. – паралагия.

Четвъртък, 06.10.2016 г. – Богородичен,  възкресни стиховни стихири, възкресни седални по първо и второ стихословие, катавасии на Кръстов ден 1, 3 и 4 песни – паралагия и мелос , 10 – 19 стр.

Петък, 07.10.2016 г. – продължение на катавасиите, Всякое дыхание и хвалитни стихири до 42 стр.

Четвъртък, 20.10.2016 г. – продължение и завършване на стихирите. Паралагия и мелос на осма Евангелска стихира .

Петък, 21.10.2016 г. – единадесета Евангелска стихира и целия шести урок 48 – 57 стр.

Петък, 28.10.2016 г. – Богородичен на глас първи и обширни стиховни стихири със Славата. Проведен е урока от 19.10.2016 г.

Месец ноември

Сряда, 02.11.2016 г. – повторение на предходни уроци.

Четвъртък, 03.11.2016 г. – Блаженства за събота глас трети, Евхаристиен канон от Николаидис глас трети.

Петък, 04.11.2016 г. – продължение на Евхаристиен канон и Достойно есть и  Херувимска песен глас трети – паралагия.

Сряда, 16.11.2016 г. – стихири на часовете за Рождество Христово 7-12 стр.

Четвъртък, 17.11.2016 г. – продължение 12-18 стр.

Месец декември

Сряда, 07.12.2016г. – продължение на песнопенията за Рождество Христово и славата от вечернята 18 – 23 стр.

Четвъртък, 08.12.2016 г. – Продължение на песнопенията на Рождество Христово, Неделя на св. Праотци 541-544 стр. Проведе се урока за 17.12.2016 г.

Петък, 09.12.2016 г. – Неделя пред Рождество Христово 1-4стр., светилен, хвалитни стихири за Рождество и славите 33-40 стр.

Петък, 16.12.2016 г. – песнопения от празника Обрезание Христово и св. Василий Велики стр. 54- 60 стр. (извънреден урок за запълване на учебния план).

 

 

 

Втори  семестър

Месец февруари

Понеделник, 20.02.2017 г. – Всякое дыхание, и стихирарирически тропари на хвалите 1 гл.– урок 9,  70-74 стр.

Вторник, 21.02.2017 г. – продължение на стихирите от Сирна неделя 34-36 стр.

Сряда, 22.02.2017 г. – продължение 36-42 стр.

Четвъртък, 23.02.2017 г. – продължение на Великия пост 42-44 стр. и 27-29 стр.

Петък, 24.02.2017 г. – Неделя сирна – хвалитни стихири.

Месец март

Понеделник, 13.03.2017 г. – песнопения от вечернята на Благовещение 161-165 стр.

Вторник, 14.03.2017 г. – продължение на Благовещение 165-169 стр.

Сряда, 15.03.2017 г. – продължение на Благовещение 169-174стр. и Слава на Неделя кръстопоклонна 58-59 стр.

Четвъртък, 16.03.2017 г. – продължение на Неделя кръстопоклонна 59-63 стр.( от Триода)

Месец април

Четвъртък, 27.04.2017 г. – урок 11- Господи воззвах и Стихири глас 4 стигирарически мелос, 81 – 88 стр.

Петък, 28.04.2017 г. – догматик гл. 4,  88-89 стр. стиховни стихири и слава.

Месец май

Сряда, 17.05.2017 г. – панихида на български език – трите статии и Непорочни в пут.

Четвъртък, 18.05.2017 г. – мертвени Евлогитарии и повторение на всичко.

Петък, 19.05.2017 г. – песнопения за Петдесетница 356-360 стр.

Понеделник, 29.05.2017 г. – продължение на песнопенията от Петдесетница до 367 стр.

Вторник, 30.05.2017 г. – продължиние до 369 стр., седални от утренята и двойни катавасии за Петдесетница.

 

На студентите от Трети курс  задочно обучение, е предаден материала до 11 урок и Акатистна служба. Следователно ще бъдат изпитани върху този учебен материал.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>