logo
Актуализирана програма за студентите редовно обучение – 1 и 3 курс


Актуализирани дати за зимна сесия z_sesia_20.10.2021

График за зимна изпитна сесия за студенти в задочна форма на обучение Зимна изпитна сесия

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНА АКАДЕМИЯ ОБЯВЯВА РЕДОВНА ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЯНУАРСКА СЕСИЯ НА АКАДЕМИЧЕН ИЗПИТ НА 15.01.2022 Г. ОТ 9,00 ч.

СПРАВКА ЗА НЕВЗЕТИ ИЗПИТИ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАПРАВЕНА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ /Моля, носете със себе си студентските си книжки/.

ДО 10.01.2022 Г. ВСЕКИ, ОТГОВАРЯЩ НА ИЗИСКВАНИЯТА, ТРЯБВА ДА ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ЯВЯВАНЕ НА АКАДЕМИЧЕН ИЗПИТ И ДА ПОЛУЧИ КОНСПЕКТ.


ВАЖНО! Промяна в програмата на III_курс

ЛЕКЦИИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ В РЕДОВНА ФОРМА НА ОБЕЧЕНИЕ ЗАПОЧВАТ НА 04.10.2021г.


ВАЖНО! ПРОГРАМА_РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
       
 ВАЖНО! ИЗПИТ ПО ХРИСТИЯНСКА ФИЛОСОФИЯ НА 28.09.2021 г. от 12.30 ч. 

  ВАЖНО! РЕДАКТИРАНА ПРОГРАМА ЗА I курс:
 ВАЖНО! РЕДАКТИРАНА ПРОГРАМА ЗА I курс:
ВАЖНО! РЕДАКТИРАНА ПРОГРАМА ЗА III и IV курс:
ВАЖНО! ИЗПИТЪТ ПО ЛИТУРГИКА ЗА СТУДЕНТИ ОТ II КУРС (ВИПУСК 2019/2020), ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.09.2021 г. от 9.00 ч. В СГРАДАТА НА ДУХОВНАТА АКАДЕМИЯ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ.
     
 ВАЖНО! ИЗВЪНРЕДНА ДАТА ЗА ИЗПИТ ПО ЛИТУРГИКА ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ОТ ВИПУСК 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017  – 18.09.2021 г. от 9.00 ч. Конспект за изпита може да получите в канцеларията на Духовната Академия.

 

ВАЖНО! ПРОГРАМА ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021-2022 г. -ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ:

I_course задочно обучение 2021-2022 zad.I_sem

II_course задочно обучение 2021-2022 zad.I_sem

III_course задочно обучение 2021-2022 zad.I_sem

IV_course задочно обучение 2021-2022 I_sem

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНА АКАДЕМИЯ ОБЯВЯВА РЕДОВНА ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЮЛСКА СЕСИЯ НА АКАДЕМИЧЕН ИЗПИТ НА 10.07.2021 Г. ОТ 9,00 ч.

СПРАВКА ЗА НЕВЗЕТИ ИЗПИТИ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАПРАВЕНА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ /Моля, носете със себе си студентските си книжки/.

ДО 06.07.2021 Г. ВСЕКИ, ОТГОВАРЯЩ НА ИЗИСКВАНИЯТА, ТРЯБВА ДА ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ЯВЯВАНЕ НА АКАДЕМИЧЕН ИЗПИТ И ДА ПОЛУЧИ КОНСПЕКТ

ВЪВ ВРЪЗКА С ОТМЕНЕНАТА ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН АКАДЕМИЧЕН ИЗПИТ НА 03.04.2021 Г. ПОРАДИ СЛОЖНАТА ЕПИДЕМИЧА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА, РЪКОВОДСТВОТО НА ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНА АКАДЕМИЯ ОБЯВЯВА НОВА НА 19.06.2021 Г. ОТ 9,00 Ч., НА КОЯТО МОГАТ ДА СЕ ЯВЯТ И СЕМЕСТРИАЛНО ЗАВЪРШИЛИТЕ СТУДЕНТИ ОТ НАСТОЯЩАТА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА, КОИТО УСПЕШНО СА ПОЛОЖИЛИ ИЗПИТИ ПО ВСИЧКИ ДИСЦИПЛИНИ.

СПРАВКА ЗА НЕВЗЕТИ ИЗПИТИ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАПРАВЕНА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ /Моля, носете със себе си студентските си книжки/.

ДО 15.06.2021 Г. ВСЕКИ, ОТГОВАРЯЩ НА ИЗИСКВАНИЯТА, ТРЯБВА ДА ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ЯВЯВАНЕ НА АКАДЕМИЧЕН ИЗПИТ И ДА ПОЛУЧИ КОНСПЕКТ.


Възстановява се присъственото провеждане на изпити според утвърдения график.

Във връзка със заповед на министъра на образованието се прекратяват лекции, упражнения и семестриални изпити до 09.05.2021 г. Насрочените през този период изпити да бъдат отложени за периода след 09.05.2021 г.  Семестърът с редовните студенти ще бъде удължен до края на месец юни.


На вниманието на студенти от всички курсове: На основание Заповед на министъра на здравеопазването от 30.03.2021 г. уведомяваме, че се отлагат всички планирани изпити до 11.04.2021 г. Обучението ще се провежда в дистанционна форма.


ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНА АКАДЕМИЯ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ОБЯВЯВА  прием на студенти за учебната 2021 – 2022 г. – PDA_priem2021-2022


ВАЖНО!!!

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, ЖЕЛАЕЩИ ДА СЕ ЯВЯТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ, ОБЯВЕНИ ЗА 27.03.2021 Г., Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ЗАПИШАТ ПРЕДВАРИТЕЛНО В СРОК ДО 24.03.2021 г. на: duhovna_akademia@abv.bg


Графици за лятна изпитна сесия за студенти в задочна форма на обучение при Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“

Ликвидационна изпитна сесия за студенти от ВСИЧКИ курсове /текущо ще бъде обновявана/


Програма на студентите редовна форма на обучение за втори семестър на учебната 2020/2021


ВАЖНО!!! АКАДЕМИЧЕН ИЗПИТ – ЗИМНА СЕСИЯ 2021 Г.

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНА АКАДЕМИЯ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ОБЯВЯВА ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА АКАДЕМИЧЕН ИЗПИТ НА 03.04.2021 Г. ЗА ВСИЧКИ, СЕМЕСТРИАЛНО ЗАВЪРШИЛИ СТУДЕНТИ ОТ ВИПУСКИ: 2014/2015, 2015/2016 И 2016/2017 г.

СПРАВКА ЗА НЕВЗЕТИ ИЗПИТИ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАПРАВЕНА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ /Моля, носете със себе си студентските си книжки/.

ДО 12.03.2021 Г. ВСЕКИ, ОТГОВАРЯЩ НА ИЗИСКВАНИЯТА, ТРЯБВА ДА ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ЯВЯВАНЕ НА АКАДЕМИЧЕН ИЗПИТ И ДА ПОЛУЧИ КОНСПЕКТ.


Изпит по Източноцърковно пеене за студенти от всички курсове ще се проведе на 6.02.2021 (събота) от 9.00 до 12.00 ч.


НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Очните занятия за втори семестър ще бъдат проведени присъствено, при спазване на всички противоепидемични мерки, в периода 01.02 – 28.02.2021 г.


СЪОБЩЕНИЕ: Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че във връзка със заповед № РД-01-718/18.12.2020 г.  на министъра на здравеопазването /относно неприсъствено обучение във висшите училища до 31.01.2021 г./, очните лекции за втори семестър ще бъдат насрочени след изтичане действието на заповедта, за което ще бъдете  уведомени своевременно.


Извънредна сесия за студентите от всички курсове – izvunredna_sesia_27.10 (обновена на 27.10.2020)

 

Инициативата за Академията
Православна духовна академия “Св. св. Кирил и Методий” е създадена по инициатива на Негово Високопреосвещенство Пловдивски Митрополит Николай. Православната духовна академия се помещава в сградата на Пловдивска духовна семинария.

Св. Синод на БПЦ за Академията

Писмо от Св. Синод на БПЦ-БП

Писмо от Св. Синод на БПЦ-БП

С писмо от 19 декември 2013 г. Светейшият Български патриарх Неофит от името на Св. Синод на БПЦ-БП дава своето благословение за откриването й.

 

 

 

 

 

Духовен наставник на Академията

За духовен наставник на висшето учебно заведение Св. Синод определя Пловдивския митрополит Николай.

Ректор на Академията

Негово Високопреосвещенство † Великотърновски митрополит Григорий