logo

 

1. Програма за провеждане на Великопостна богослужебна практика за студентите от всички курсове.

04.04.2024 г. /четвъртък/ – Велико повечерие от 18,00 ч.

05.04.2024 г. /петък/:

от 6,00 ч. Утреня, I, III, VI час

от 14,30 ч. – IX час,

от 15,00 ч. – Вечерня с Преждеосвещена света литургия

от 18,30 ч. – Малко повечерие с Акатист на Света Богородица

06.04.2024 г. /събота/ – от 06,00 ч. Утреня и Златоустова света литургия

2. Богослужебни последования

3.МАТЕРИАЛИ ЗА БОГОСЛУЖЕБНА ПРАКТИКА

Съобщение: Допълнителни упражнения по Източноцърковно пеене при проф. Папахронис ще се проведат на 1, 2 и 3 април от: -16:30ч. – начинаещи с материал от 1 курс -18:00ч. – за напреднали, упражнения касаещи богослужебната практика на студентите в дните 4 – 6 април. Проф. Папахронис се обръща с молба към всички, които имат възможност да присъстват на занятията.


Съобщение: Допълнителни упражнения по Източноцърковно пеене при проф. Папахронис ще се проведат на 11,12 и 13 март от: 16:30ч. – начинаещи с материал от Кратък възкресение 18:00ч. – материал за напреднали


График на лятна изпитна сесия за студенти в задочна форма на обучение при Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ – I, II, IV курс 2023 / 2024 г.


 Допълнителни упражнения по Източноцърковно пеене  при проф. Папахронис:

15.01.24 понеделник
от 15:00 до 16:30 – материал за 2 курс
от 16:30 до 18:00 – материал за 1 курс
от 18:00 до 19:30 –  материал за напреднали

16.01.24 – вторник
от 15:00 до 16:30 – материал за 2 курс
от 16:30 до 18:00 – материал за 1 курс
от 18:00 до 19:30 –  материал за напреднали
17.01.24 – сряда

от 15:00 до 16:30 – материал за 2 курс
от 16:30 до 18:00 – материал за 1 курс
от 18:00 до 19:30 –  материал за напреднали


Периодът на очните занятия за II-ри семестър, задочна форма на обучение, ще бъде от 29.01.2024 г. до 25.02.2024 г.


Допълнителни упражнения по Източноцърковно пеене  при проф. Папахронис:

11.12.23 понеделник
от 15:00 до 16:30 – материал за 2 курс
от 16:30 до 18:00 – материал за 1 курс
от 18:00 до 19:30 – материал за напреднали

12.12.23 – вторник
от 15:00 до 16:30 – материал за 2 курс
от 16:30 до 18:00 – материал за 1 курс
от 18:00 до 19:30 – материал за напреднали

13.12.23 – сряда
от 15:00 до 16:30 – материал за 2 курс
от 16:30 до 18:00 – материал за 1 курс
от 18:00 до 19:30 – материал за напреднали


Покана за научна конференция в чест на 90-годишнината от рождението на иподякон протопсалт Аргир Малчев в Пловдив pokana_konferencia и програма


Допълнителни упражнения по Източноцърковно пеене  при проф. Папахронис:

13.11.23 – понеделник
от 15:00 до 16:30 – материал за 2 курс
от 16:30 до 18:00 – материал за 1 курс
от 18:00 до 19:30 –  материал за напреднали

14.11.23 – вторник
от 15:00 до 16:30 – материал за 2 курс
от 16:30 до 18:00 – материал за 1 курс
от 18:00 до 19:30 –  материал за напреднали

15.11.23 – сряда
от 15:00 до 16:30 – материал за 2 курс
от 16:30 до 18:00 – материал за 1 курс
от 18:00 до 19:30 –  материал за напреднали


ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНА АКАДЕМИЯ ОБЯВЯВА РЕДОВНА ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЯНУАРСКА СЕСИЯ НА АКАДЕМИЧЕН ИЗПИТ НА 13.01.2024 Г. ОТ 9,00 ч.

СПРАВКА ЗА НЕВЗЕТИ ИЗПИТИ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАПРАВЕНА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ /Моля, носете със себе си студентските си книжки/.

ДО 05.01.2024 Г. ВСЕКИ, ОТГОВАРЯЩ НА ИЗИСКВАНИЯТА, ТРЯБВА ДА ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ЯВЯВАНЕ НА АКАДЕМИЧЕН ИЗПИТ И ДА ПОЛУЧИ КОНСПЕКТ.


Допълнителни упражнения по Източноцърковно пеене при проф. Папахронис dop_upr._prof.Papahronis


График на зимна изпитна сесия за студенти в задочна форма на обучение при Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ – II-ри курс 2023 / 2024 г.


Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив обявява прием на студенти за учебната 2023/2024 г.


Програма за първи семестър 2023/24 г. на студентите задочно обучение – (актуализирана на 02.09.2023 г.)


Очните занятия за студентите в задочна форма на обучение за учебната 2023/2024 г. ще започнат на 01.09.2023 г.и ще продължат до 30.09.2023 г.


Изпити по източноцърковно пеене за студенти от II, III и IV курс ще се провеждат всеки ден от 12.06 до 16.06 вкл. от 10.00 ч. Изпитът за първи курс ще е по утвърдения график.
На 15.06. четвъртък от 18.00 ч. ще се проведе упражнение за начинаещи.
Изпитите при проф. Папахронис във вторник и петък – 13.06 и 16.06,  ще се проведат от 13 ч.

Упражнение за начинаещи по източноцърковно пеене с проф. Папахронис ще се проведе на 18.05 четвъртък от 18.00 ч.


ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНА АКАДЕМИЯ ОБЯВЯВА РЕДОВНА ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЮЛСКА СЕСИЯ НА АКАДЕМИЧЕН ИЗПИТ НА 08.07.2023 Г. ОТ 9,00 ч.

СПРАВКА ЗА НЕВЗЕТИ ИЗПИТИ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАПРАВЕНА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ /Моля, носете със себе си студентските си книжки/.

ДО 30.06.2023 Г. ВСЕКИ, ОТГОВАРЯЩ НА ИЗИСКВАНИЯТА, ТРЯБВА ДА ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ЯВЯВАНЕ НА АКАДЕМИЧЕН ИЗПИТ И ДА ПОЛУЧИ КОНСПЕКТ.


Упражнение за начинаещи по източноцърковно пеене ще се проведе на 27.04 четвъртък от 18.00 ч.


Съобщение: Допълнителни упражнения по източноцърконо пеене за начинаещи ще се проведат в четвъртък, 9.03, от 18.00 ч.


График на лятна изпитна сесия за студенти в задочна форма на обучение при Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ –  IV-ти курс 2022 / 2023 г. – grafik_4k_02.03


График на лятна изпитна сесия за студенти в задочна форма на обучение при Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ – I и III курс – 2022 / 2023 г. (актуализиран на 27.02.2023 г.)


Програма за втори семестър на студентите редовно обучение (актуализирана на 31.05.2023 г.)


Програма за втори семестър на студентите задочно обучение – актуализирана на 06.02.2023 г.


Очните занятия на студентите от Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“  задочна форма на обучение за II-ри семестър ще започнат на 23.01.2023 г.


На 12 и 13 ( четвъртък и петък) януари от 17:30 ч. проф. Папахронис ще проведе допълнителни упражнения по Източноцърковно пеене за начинаещи.


На 15.12 и 16.12 (четвъртък и петък) от 17:30 ч. проф. Папахронис ще проведе упражнения за начинаещи по Източноцърковно пеене.


На вниманието на студентите от всички курсове: обявява се допълнителна дата за провеждане на изпит по Латински език и Старогръцки език на 03.12.2022 г. от 12.00 ч.


ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНА АКАДЕМИЯ ОБЯВЯВА РЕДОВНА ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЯНУАРСКА СЕСИЯ НА АКАДЕМИЧЕН ИЗПИТ НА 21.01.2023 Г. ОТ 9,00 ч.

СПРАВКА ЗА НЕВЗЕТИ ИЗПИТИ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАПРАВЕНА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ /Моля, носете със себе си студентските си книжки/.

ДО 13.01.2023 Г. ВСЕКИ, ОТГОВАРЯЩ НА ИЗИСКВАНИЯТА, ТРЯБВА ДА ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ЯВЯВАНЕ НА АКАДЕМИЧЕН ИЗПИТ И ДА ПОЛУЧИ КОНСПЕКТ.


Допълнителни уроци по източноцърковно пеене за начинаещи при проф. Папахронис ще се проведат на 28.10.2022 от 17.00 ч. и на 29.10.2022 от 10.00 ч.


На вниманието на студентите от всички курсове: изпит по Педагогическа психология ще се проведе на 19.11.2022 г. от 10 ч.


Зимна изпитна сесия – актуализирана на 06.10.2022 г- за студентите задочно обучение


На 7.10.2022 г. от 17.00 ч. ще се проведат допълнителни упражнения по Източноцърковно пеене с проф. Папахронис за началния материал от 1. курс. Упражненията са за студенти от всички курсове в редовна и задочна форма на обучение.

Програма за първи семестър 2022 – 2023 г. за студентите редовно обучение (актуализирана на 08.01.2023)


Програма на очните занятия за студентите задочно обучение, първи семестър на учебната 2022/2023, актуализирана на 21.09.2022 г.

Очните занятия за студентите в задочна форма на обучение за учебната 2022/2023 г. ще започнат на 01.09.2022 и ще продължат до 30.09.2022.


ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНА АКАДЕМИЯ ”СВ. СВ. КИРИЛ и МЕТОДИЙ” ОБЯВЯВА ПРИЕМ за учебната 2022/2023 г.


Изпитът по Въведение в богословието ще се проведе на следните дати:
За студентите от 1 курс, редовно обучение – 22.07.2022 г. от 9.30 ч.
За студентите от 1 курс  задочно обучение и за студенти от минали години – 24.07.2022 г. от 13.00 ч.
NB! С оглед на по-добрата организация при провеждането на изпита студентите от минали години, следва да се запишат в канцеларията на Духовната академия в периода между 18.07 и 22.07.2022 на тел: 032664354 в рамките на работния ден!

Дати за изпит по Източноцърковно пеене:
13.07.2022 г. – втори и трети курс редовна и задочна форма на обучение
14.07.2022 г. – четвърти курс

Начало на изпита: 8.30 ч.


Изпит по Източноцърковно пеене за I-ви курс редовно и задочно обучение – 25.06 от 13.00 ч.

Изпит по Източноцърковно пеене за II-ри, III-ти и IV-ти курс за семестриално завършили студенти от предходни години – 25.06 от 8.30 ч.
Изпит по Източноцърковно пеене за I-ви курс (I-ва част) за семестриално завършили студенти – 25.06 от 13.00 ч.
NB! В случай, че някой от семестриално завършилите студенти е възпрепятстван да се яви на 25.06 може да бъде изпитан в дните, когато проф. Папахронис има лекции – от 22.06 до 24.06. За да бъде допуснат до изпит всеки студент трябва успешно да е взел изпита от предходната година.

На вниманието на студентите от всички курсове: на 18.06.2022 г. от 12 ч. ще се проведат изпити по: Догматика, Инославни изповедания и Нехристиянски религиозни учения.

 

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНА АКАДЕМИЯ ОБЯВЯВА РЕДОВНА ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЮЛСКА СЕСИЯ НА АКАДЕМИЧЕН ИЗПИТ НА 16.07.2022 Г. ОТ 9,00 ч.

СПРАВКА ЗА НЕВЗЕТИ ИЗПИТИ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАПРАВЕНА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ /Моля, носете със себе си студентските си книжки/.

ДО 08.07.2022 Г. ВСЕКИ, ОТГОВАРЯЩ НА ИЗИСКВАНИЯТА, ТРЯБВА ДА ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ЯВЯВАНЕ НА АКАДЕМИЧЕН ИЗПИТ И ДА ПОЛУЧИ КОНСПЕКТ.


График на лятна изпитна сесия за студенти в задочна форма на обучение при Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ – III-ти курс 2021 / 2022 г


Програма за втори семестър на студентите редовно обучение – (актуализирана на 24.06.2022 г.)


График на лятна изпитна сесия за студенти в задочна форма на обучение при Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ – II-ри курс 2021 / 2022 г.


График на лятна изпитна сесия за студенти в задочна форма на обучение при Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ – IV-ти курс 2021/2022 г.


ПРОГРАМА ЗА ВТОРИ СЕМЕСТЪР на студентите задочно обучение (променена и допълнена програма 07.03.2022 г.)


Очните занятия на студентите от задочна форма на обучение за II-ри семестър ще започнат на 21.02.2022 г.


Актуализирана програма за студентите редовно обучение – 1 и 3 курс


Актуализирани дати за зимна сесия z_sesia_20.10.2021

График за зимна изпитна сесия за студенти в задочна форма на обучение Зимна изпитна сесия

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНА АКАДЕМИЯ ОБЯВЯВА РЕДОВНА ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЯНУАРСКА СЕСИЯ НА АКАДЕМИЧЕН ИЗПИТ НА 15.01.2022 Г. ОТ 9,00 ч.

СПРАВКА ЗА НЕВЗЕТИ ИЗПИТИ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАПРАВЕНА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ /Моля, носете със себе си студентските си книжки/.

ДО 10.01.2022 Г. ВСЕКИ, ОТГОВАРЯЩ НА ИЗИСКВАНИЯТА, ТРЯБВА ДА ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ЯВЯВАНЕ НА АКАДЕМИЧЕН ИЗПИТ И ДА ПОЛУЧИ КОНСПЕКТ.


ВАЖНО! Промяна в програмата на III_курс

ЛЕКЦИИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ В РЕДОВНА ФОРМА НА ОБЕЧЕНИЕ ЗАПОЧВАТ НА 04.10.2021г.


ВАЖНО! ПРОГРАМА_РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
       
 ВАЖНО! ИЗПИТ ПО ХРИСТИЯНСКА ФИЛОСОФИЯ НА 28.09.2021 г. от 12.30 ч. 

  ВАЖНО! РЕДАКТИРАНА ПРОГРАМА ЗА I курс:
 ВАЖНО! РЕДАКТИРАНА ПРОГРАМА ЗА I курс:
ВАЖНО! РЕДАКТИРАНА ПРОГРАМА ЗА III и IV курс:
ВАЖНО! ИЗПИТЪТ ПО ЛИТУРГИКА ЗА СТУДЕНТИ ОТ II КУРС (ВИПУСК 2019/2020), ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.09.2021 г. от 9.00 ч. В СГРАДАТА НА ДУХОВНАТА АКАДЕМИЯ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ.
     
 ВАЖНО! ИЗВЪНРЕДНА ДАТА ЗА ИЗПИТ ПО ЛИТУРГИКА ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ОТ ВИПУСК 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017  – 18.09.2021 г. от 9.00 ч. Конспект за изпита може да получите в канцеларията на Духовната Академия.

 

ВАЖНО! ПРОГРАМА ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021-2022 г. -ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ:

I_course задочно обучение 2021-2022 zad.I_sem

II_course задочно обучение 2021-2022 zad.I_sem

III_course задочно обучение 2021-2022 zad.I_sem

IV_course задочно обучение 2021-2022 I_sem

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНА АКАДЕМИЯ ОБЯВЯВА РЕДОВНА ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЮЛСКА СЕСИЯ НА АКАДЕМИЧЕН ИЗПИТ НА 10.07.2021 Г. ОТ 9,00 ч.

СПРАВКА ЗА НЕВЗЕТИ ИЗПИТИ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАПРАВЕНА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ /Моля, носете със себе си студентските си книжки/.

ДО 06.07.2021 Г. ВСЕКИ, ОТГОВАРЯЩ НА ИЗИСКВАНИЯТА, ТРЯБВА ДА ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ЯВЯВАНЕ НА АКАДЕМИЧЕН ИЗПИТ И ДА ПОЛУЧИ КОНСПЕКТ

ВЪВ ВРЪЗКА С ОТМЕНЕНАТА ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН АКАДЕМИЧЕН ИЗПИТ НА 03.04.2021 Г. ПОРАДИ СЛОЖНАТА ЕПИДЕМИЧА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА, РЪКОВОДСТВОТО НА ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНА АКАДЕМИЯ ОБЯВЯВА НОВА НА 19.06.2021 Г. ОТ 9,00 Ч., НА КОЯТО МОГАТ ДА СЕ ЯВЯТ И СЕМЕСТРИАЛНО ЗАВЪРШИЛИТЕ СТУДЕНТИ ОТ НАСТОЯЩАТА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА, КОИТО УСПЕШНО СА ПОЛОЖИЛИ ИЗПИТИ ПО ВСИЧКИ ДИСЦИПЛИНИ.

СПРАВКА ЗА НЕВЗЕТИ ИЗПИТИ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАПРАВЕНА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ /Моля, носете със себе си студентските си книжки/.

ДО 15.06.2021 Г. ВСЕКИ, ОТГОВАРЯЩ НА ИЗИСКВАНИЯТА, ТРЯБВА ДА ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ЯВЯВАНЕ НА АКАДЕМИЧЕН ИЗПИТ И ДА ПОЛУЧИ КОНСПЕКТ.


Възстановява се присъственото провеждане на изпити според утвърдения график.

Във връзка със заповед на министъра на образованието се прекратяват лекции, упражнения и семестриални изпити до 09.05.2021 г. Насрочените през този период изпити да бъдат отложени за периода след 09.05.2021 г.  Семестърът с редовните студенти ще бъде удължен до края на месец юни.


На вниманието на студенти от всички курсове: На основание Заповед на министъра на здравеопазването от 30.03.2021 г. уведомяваме, че се отлагат всички планирани изпити до 11.04.2021 г. Обучението ще се провежда в дистанционна форма.


ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНА АКАДЕМИЯ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ОБЯВЯВА  прием на студенти за учебната 2021 – 2022 г. – PDA_priem2021-2022


ВАЖНО!!!

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, ЖЕЛАЕЩИ ДА СЕ ЯВЯТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ, ОБЯВЕНИ ЗА 27.03.2021 Г., Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ЗАПИШАТ ПРЕДВАРИТЕЛНО В СРОК ДО 24.03.2021 г. на: duhovna_akademia@abv.bg


Графици за лятна изпитна сесия за студенти в задочна форма на обучение при Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“

Ликвидационна изпитна сесия за студенти от ВСИЧКИ курсове /текущо ще бъде обновявана/


Програма на студентите редовна форма на обучение за втори семестър на учебната 2020/2021


ВАЖНО!!! АКАДЕМИЧЕН ИЗПИТ – ЗИМНА СЕСИЯ 2021 Г.

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНА АКАДЕМИЯ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ОБЯВЯВА ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА АКАДЕМИЧЕН ИЗПИТ НА 03.04.2021 Г. ЗА ВСИЧКИ, СЕМЕСТРИАЛНО ЗАВЪРШИЛИ СТУДЕНТИ ОТ ВИПУСКИ: 2014/2015, 2015/2016 И 2016/2017 г.

СПРАВКА ЗА НЕВЗЕТИ ИЗПИТИ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАПРАВЕНА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ /Моля, носете със себе си студентските си книжки/.

ДО 12.03.2021 Г. ВСЕКИ, ОТГОВАРЯЩ НА ИЗИСКВАНИЯТА, ТРЯБВА ДА ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ЯВЯВАНЕ НА АКАДЕМИЧЕН ИЗПИТ И ДА ПОЛУЧИ КОНСПЕКТ.


Изпит по Източноцърковно пеене за студенти от всички курсове ще се проведе на 6.02.2021 (събота) от 9.00 до 12.00 ч.


НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Очните занятия за втори семестър ще бъдат проведени присъствено, при спазване на всички противоепидемични мерки, в периода 01.02 – 28.02.2021 г.


СЪОБЩЕНИЕ: Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че във връзка със заповед № РД-01-718/18.12.2020 г.  на министъра на здравеопазването /относно неприсъствено обучение във висшите училища до 31.01.2021 г./, очните лекции за втори семестър ще бъдат насрочени след изтичане действието на заповедта, за което ще бъдете  уведомени своевременно.


Извънредна сесия за студентите от всички курсове – izvunredna_sesia_27.10 (обновена на 27.10.2020)

 

Инициативата за Академията
Православна духовна академия “Св. св. Кирил и Методий” е създадена по инициатива на Негово Високопреосвещенство Пловдивски Митрополит Николай. Православната духовна академия се помещава в сградата на Пловдивска духовна семинария.

Св. Синод на БПЦ за Академията

Писмо от Св. Синод на БПЦ-БП

Писмо от Св. Синод на БПЦ-БП

С писмо от 19 декември 2013 г. Светейшият Български патриарх Неофит от името на Св. Синод на БПЦ-БП дава своето благословение за откриването й.

 

 

 

 

 

Духовен наставник на Академията

За духовен наставник на висшето учебно заведение Св. Синод определя Пловдивския митрополит Николай.

Ректор на Академията

Негово Високопреосвещенство † Великотърновски митрополит Григорий