logo

 

ВАЖНО! Обявяване на втора дата за академичен изпит

На 11.01.2020 г. ще се проведе академичен изпит за студенти от випуск 2014/2015 г. и 2015/2016 г. До него ще бъдат допускани студенти, подали заявление с приложена академична справка за положени успешно изпити от целия курс на обучение до 13.12.2019 г. Конспектът ще бъде на разположение в канцеларията на ПДА.


 График за провеждане на изпити на студенти в задочна форма на обучение, зимна изпитна сесия 2019-2020 учебна година


Занятията на студентите редовно обучение за учебната 2019/2020 година започват на 01 октомври 2019 г.


Програма на студентите редовна форма на обучение за първи семестър на учебната 2019/2020 – актуализирана на 30.09.2019г.


ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНА АКАДЕМИЯ ”СВ. СВ. КИРИЛ и МЕТОДИЙ” ОБЯВЯВА прием на студенти за учебната 2019 – 2020 г.


Програма на студентите в задочна форма на обучение за учебната 2019/ 2020 – обновена на 19.09.2019


На вниманието на студентите от IV-ти курс. На 10.07.2019 г. от 11 ч. ще се проведе изпит по Типик.


Изпит по Латински език за IIIк. ред.обучение – 05.07.2019 / 10 ч /


Актуализиран график на лятната изпитна сесия за студентите от  IV-ти курс, редовна форма на обучение. Изпити IV-2_1303


График за провеждане на изпити за студенти в редовна форма на обучение при Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ –  I-ви курс 2018 / 2019 г. – grafik_I


График на лятна изпитна сесия за студенти в редовна форма на обучение при Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ –  II-ри курс 2018 / 2019 г. – grafik_ІІ


График на лятна изпитна сесия за студенти в редовна форма на обучение при Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ –  IV-ти курс  – grafik_IV.pdf


График на лятна изпитна сесия за студенти в редовна форма на обучение при Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ –  III-ти курс 2018-2019 г. – grafik_ІІІ.pdf


Дати за изпити по Източноцърковно пеене:

І курс – редовно и задочно – 25.06.2019 г.

ІІ – редовно и задочно – 26.06.2019 г.

ІІІ – редовно и задочно – 27.06.2019 г.

ІV – редовно и задочно – 14.06.2019 г.

Внимание: Студенти от минали години да се явяват само на съответните за курса дати!


ВАЖНО: Първата сесия на академичен изпит ще се състои на 13.07.2019 г. от 9.00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ: Изпити при доц. Топалилов ще бъдат проведени на 01.06 /събота/ и 08.06.2019 г. /събота/ от 10 ч.


На вниманието на студентите, подали заявления за издаване на академични справки:
От 20.05.2019 г. до 23.05.2019 г. е необходимо да се явите лично в канцеларията на ПДА, за да подадете заявление до Ректора за явяване на академичен изпит и получаване на конспект.

ВАЖНО!!!
На вниманието на студентите от випуск 2014/2015 г.
От 7.05 до 14.05.2019 г. ще се приемат заявления за академична справка, необходима за явяване на първа сесия на академичен изпит. Справки ще бъдат издавани само на студенти, положили изпити по задължителните дисциплини  от учебния план на Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“.

Изпит по Омилетика за студенти от випуск 2014 – 2015 на 13.04.2019 г. от 9 ч.

На вниманието на студентите от випуск 2014/2015 г.
В срок до 22.03.2019 г. всички да се явят в канцеларията на ПДА  със студентски книжки за справка и оформяне на документацията за финален академичен изпит.

ВАЖНО за студентите от випуск 2014/2015 г.
Изпитът по Обща история на църквата I-ва и II-ра част при д-р Г. Величков ще се проведе на 29.03 / петък / от 8,30 ч.

Изпитна сесия – задочно обучение

Програма ІІ семестър, редовно обучение

ВАЖНО

Изпит по Източно църковно пеене за студентите от първи випуск / 2014-2018 / на Православна духовна академия :
1. 15.02.2019 г. / петък / – начало 9.00 ч. – за студенти, които нямат оценка само за IV курс
2. 16.02.2019 г./ събота /- начало 9.00 ч., край -14.00 ч. – за студенти, които нямат оценка за I-ви, II-ри или III-ти курс

NB ! Тези, които нямат възможност да се явят в събота/ за оценка от I-ви, II-ри или III-ти курс/ могат да го направят в петък /15.02.2019/  следобед само с предварително записване в канцеларията на Академията.


Програма за студентите от задочна форма на обучение за ІІ семестър, 2018/2019.

На вниманието на студентите от задочна форма на обучение: очните занятия за втори семестър ще започнат на 21.01.2019 и ще продължат до 17.02.2019 г.

Програма за студентите редовно обучение, 1 семестър на учебната 2018/2019 (обновена на 03.12.2018 г.)

 

Инициативата за Академията
Православна духовна академия “Св. св. Кирил и Методий” е създадена по инициатива на Негово Високопреосвещенство Пловдивски Митрополит Николай. Православната духовна академия се помещава в сградата на Пловдивска духовна семинария.

Св. Синод на БПЦ за Академията

Писмо от Св. Синод на БПЦ-БП

Писмо от Св. Синод на БПЦ-БП

С писмо от 19 декември 2013 г. Светейшият Български патриарх Неофит от името на Св. Синод на БПЦ-БП дава своето благословение за откриването й.

 

 

 

 

 

Духовен наставник на Академията

За духовен наставник на висшето учебно заведение Св. Синод определя Пловдивския митрополит Николай.

Ректор на Академията

Негово Високопреосвещенство † Великотърновски митрополит Григорий